Artikel

Ett internt forum för att engagera och utbilda kring klimatförändringarna

SE Green, en del av WorldClimate

Vi anser att vi har ett ansvar att vara en positiv kraft och leda vägen när det gäller att hantera de alltmer komplexa klimatutmaningar som samhället står inför idag. Deloitte har därför implementerat en global strategi för att driva ansvarsfulla klimatbeslut inom och utanför vår organisation under parollen WorldClimate. Samtidigt har flera medarbetare på Deloitte idéer om hur vi kan göra våra kontor än mer klimatvänliga. Som ett resultat har de därför gått samman och skapat SE Green, ett forum för anställda att kunna diskutera och påverka hållbarhetsrelaterade saker. Idag leder Julia Ivehammar gruppen som drivit flera hållbarhetsinitiativ under det gångna året.

- SE Green är Deloitte Sveriges interna, fristående hållbarhetsgrupp öppen för alla anställda som är intresserade av hållbarhetsfrågor. Gruppen grundades från början för att få igenom en mer välfungerande källsortering på Deloittes kontor i Sverige, men har därefter utvecklats till något helt annat. Idag hoppas vi kunna engagera anställda och inspirera till ett mer hållbart liv, både hemma och på arbetsplatsen, säger Julia.

Julia, som idag leder gruppen, gick med i SE Green strax efter att hon börjat på Deloitte. Alla medlemmar engagerar sig utanför arbetstid för att de brinner för klimatfrågan och vill vara med och driva förändring.

- Jag anser att vi måste ha en balans i hur vi konsumerar och ser på resurser. Vi måste övergå till ett mer hållbart tankesätt för att få en framtida värld att leva bra i långt framöver. För att nå dit är det viktigt att veta varför förändringen behövs. Jag tror att en stor del av vårt växthusgasutsläpp grundar sig i en ignorans och okunskap. Om du inte har koll på konsekvenserna av ett visst agerande, hur ska du då kunna ta beslut som ändrar riktning? Här hoppas vi i SE Green kunna bidra med kunskap så att våra medarbetare kan ta mer välgrundade beslut och få hjälp med vad man kan göra, säger Julia.

Utbildat 1500 medarbetare kring ett mer hållbart liv på och utanför kontoret

Under senaste året har gruppen satsat på att utbilda och inspirera Deloittes medarbetare i Sverige och värva fler medarbetare till SE Green. Under hösten lanserade gruppen ett internt nyhetsbrev som ger konkreta tips på hur man kan nå ett mer hållbart beteende inom vårt globala initiativ WorldClimates fyra ben; mat, konsumtion, hemmet och resande. Genom att ge tips och möjlighet till vidare läsning har gruppen skapat ett engagemang kring klimatfrågan, samtidigt som SE Green växt med flera nya medlemmar.

- Under året har vi även anordnat ett hållbart julpyssel till Deloittes årliga Musikhjälpen-insamling för att inspirera våra kollegor och samla in pengar till välgörande ändamål. Under Earth Day drev vi en intern kampanj där vi gav enkla tips på saker man kan göra för en mer hållbar vardag på alla tv-skärmar på kontoren i Sverige, säger Julia.

Utöver SE Greens egna initiativ har Deloitte globalt utbildat samtliga nästan 350 000 medarbetare världen över i hållbarhet genom en obligatorisk utbildning som vi tagit fram i samarbete med WWF.

- Nyligen hade även Deloittes medlemsfirmor i delar av Europa och mellanöstern en Sustainability Learning Week där våra medarbetare kunde välja bland olika pass kring hållbarhet utifrån deras egen kompetens och intressen under en hel vecka.

Mer inflytande i hållbarhetsfrågorna på Deloitte Sverige i framtiden

Även om SE Green gjort en meningsfull skillnad för sina kollegor under året, hoppas de kunna ha än mer inflytande på Deloitte i framtiden. Medlemmar från SE Green har varit involverade i att implementera processer och rutiner för datainsamling av Deloitte Sveriges egna koldioxidutsläpp från bland annat fastigheter och tjänsteresor. De bistår även med data för rapportering av måluppföljning av koldioxidutsläpp som används som underlag på Deloitte Sveriges kvartalsvisa ledningsgruppsmöten, ett arbete de hoppas kunna utveckla.

- Vi hoppas kunna påverka beslut som tas inom företaget, skynda på hållbarhetsrelaterade åtgärder och hjälpa till på vägen. Vi vill också nå ut ännu mer inom organisationen, inspirera medarbetare att ta ett större miljömässigt ansvar och vara med och påverka för förändring i rätt riktning. Det är tack vare mina fantastiska kollegor i SE Green, som brinner för förändring och varit engagerade, som vi tillsammans gjort gruppen till vad vi är idag. Vi vill vara med och vara en del av lösningen för ett mer hållbart samhälle, i stället för att blunda och bara köra på som vanligt, säger Julia.

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?