Personal- och arbetsgivarfrågor

Samlad vägledning i hanteringen av covid-19

I en global krissituation som denna bör alla prioriteringar ta sin utgångspunkt i att säkra människors hälsa och minimera riskspridning. När detta beaktats kommer andra frågor in i bilden. Här samlar vi vägledning för företag i hanteringen av covid-19 sett till personal och arbetsgivarfrågor.

Till Deloittes svenska temasida för covid-19