Artikel

IASB föreslår ändringar av IFRS redovisningsstandarder som en del av sin årliga förbättringsprocess

iGAAP i fokus

Publicerad: Oktober 2023

IASB publicerade ett utkast som föreslår ändringar av IFRS som en del av sin årliga förbättringsprocess. Dessa föreslagna årliga förbättringar är tillräckligt små eller snäva för att de skulle ha paketerats tillsammans och exponerats i ett dokument, även om ändringarna inte har något samband. Årliga förbättringar är begränsade till ändringar som antingen förtydligar ordalydelsen i en IFRS-standard eller korrigerar relativt små oavsiktliga konsekvenser, förbiseenden eller konflikter mellan kraven i standarderna. Det är möjligt att lämna kommentarer på utkastet till den 11 december 2023.

Financial reporting: IASB proposes amendments to IFRS Accounting Standards as part of its annual improvements process

Kontakta oss

Therese Ekberg
thagstrom@deloitte.se 
+46 70-080 23 35

Joachim Mårtensson
jmartensson@deloitte.se
+46 76-847 24 15

Elina Peill
elpeill@deloitte.se
+358 50 383 7763

Roger Sandin
rsandin@deloitte.com
070-080 30 73 

Michael Thorstensson
mthorstensson@deloitte.se
+46 70-080 41 48

Hade du nytta av den här informationen?