Artikel

EFRAG har överlämnat den första uppsättningen utkast till ESRS till Europeiska kommissionen

iGAAP i fokus Januari 2023

Publicerad: Januari 2023

Enligt EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) ska företag rapportera med hjälp av EU:s standarder för hållbarhetsrapportering, ESRS, som tagits fram av EFRAG.

EFRAG har överlämnat den första uppsättningen utkast till ESRS till Europeiska kommissionen. Den inlämnade uppsättningen standarder omfattar två övergripande standarder som täcker allmänna upplysningskraven, fem standarder om miljöfrågor, fyra standarder om sociala frågor och en standard om styrningsfrågor.

Detta är ytterligare en milstolpe på vägen mot att färdigställa standarderna. Kommissionen kommer nu att samråda med EU-organen och medlemsstaterna om utkasten, följt av en granskningsperiod av Europaparlamentet och Europeiska rådet. Enligt CSRD ska de slutliga standarderna antas som delegerade akter senast den 30 juni 2023. Fram till dess kommer de att kallas "förslag" till ESRS.

EFRAG förväntar sig att leverera ytterligare standarder till Europeiska kommissionen, inklusive krav för sektorer, små och medelstora företag och företag utanför EU, för antagande som delegerade akter från och med juni 2024.

Läs mer från vårt globala nyhetsbrev (engelska) iGAAP in Focus — European sustainability reporting — EFRAG submits first set of draft ESRS to the European Commission (iasplus.com) eller lyssna på en inspelning av våra webbseminarier där vi diskuterade CSRD och ESRS

iGAAP i fokus

Vill du veta mer?

Läs mer i vårt globala nyhetsbrev

Kontakta oss

Therese Hagström
thagstrom@deloitte.se
+46 70 080 23 35

Joachim Mårtensson
jmartensson@deloitte.se
+46 76 847 24 15

Elina Peill
elpeill@deloitte.se
+46 75 246 20 00

Michael Thorstensson
mthorstensson@deloitte.se
+46 70 080 41 48

Hade du nytta av den här informationen?