Artikel

TNFD publicerar ett utkast till sitt naturrelaterade ramverk för hantering av risker och möjligheter och upplysningar

iGAAP i fokus

Publicerad: Juni 2023

Detta nummer av iGAAP i fokus beskriver det slutliga utkastet till ramverk för naturrelaterad riskhantering och upplysningar, publicerat av Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

TNFD släppte det slutliga utkastet till sitt ramverk i mars 2023. Det är den sista versionen före dess slutliga rekommendationer, som förväntas publiceras i september 2023. Utkastet till ramverk är ett steg mot att hjälpa företag att börja mäta, hantera och redovisa sina naturrelaterade risker och möjligheter. 

Utkastet till ramverk innehåller en uppsättning rekommenderade upplysningar vilka bygger på de fyra områdena;   styrning, strategi, hantering av risker och påverkan samt nyckeltal och mål som används av Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD). De fyra konceptuella byggstenar som utkastet till ramverk bygger på är: naturrelaterade beroenden, påverkan, risker och möjligheter. 

TNFD har utvecklat frivillig vägledning för att hjälpa organisationer att närma sig naturrelaterad riskhantering. Detta inkluderar fyra faser och följer en inledande omfattning av organisatoriska prioriteringar (LEAP): 

  1. Hitta gränssnittet med naturen. (Locate)
  2. Utvärdera beroenden och påverkan. (Evaluate)
  3.  Bedöm risker och möjligheter. (Assess)
  4. Förbereda för att bemöta naturrelaterade risker och möjligheter och rapportera. (Prepare)

TNFD välkomnar feedback från marknadsaktörer och insikter från pilottester fram till den 1 juni 2023.

Läs mer i vårt globala nyhetsbrev (engelska): iGAAP in Focus — Sustainability reporting: TNFD publishes final draft of its Nature-related Risk and Opportunity Management and Disclosure Framework

iGAAP i fokus

Vill du veta mer?

Läs mer i vårt globala nyhetsbrev

Kontakta oss

Therese Hagström
thagstrom@deloitte.se
+46 70 080 23 35

Joachim Mårtensson
jmartensson@deloitte.se
+46 76 847 24 15

Elina Peill
elpeill@deloitte.se
+46 75 246 20 00

Michael Thorstensson
mthorstensson@deloitte.se
+46 70 080 41 48

Hade du nytta av den här informationen?