Artikel

Finansiell rapportering: IASB introducerar reducerade upplysningskrav för dotterbolag

iGAAP i fokus

Publicerad: Maj 2024

I detta nummer av iGAAP i Fokus beskriver vi IFRS 19 Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures, publicerad av IASB den 9 maj 2024.

Den nya standarden tillämpas räkenskapsår som börjar 1 januari 2027 eller senare, med möjlighet till tidigare tillämpning.

Läs mer i vårt globala nyhetsbrev (engelska): iGAAP in Focus — Financial reporting: IASB introduces reduced disclosure framework for subsidiaries

Kontakta oss

Therese Ekberg
thagstrom@deloitte.se
070 080 23 35

Joachim Mårtensson
jmartensson@deloitte.se
076 847 24 15

Elina Peill
elpeill@deloitte.se
+358 50 383 7763

Roger Sandin
rsandin@deloitte.se
070 080 30 73

Michael Thorstensson
mthorstensson@deloitte.se
070 080 41 48 

Hade du nytta av den här informationen?