Artikel

Nya lagar om klimatupplysningar i Kalifornien som kan påverka svenska företag med verksamhet i USA

iGAAP i fokus

Publicerad: November 2023

Denna iGAAP i fokus beskriver de två lagförslag från Kaliforniens senat som trädde i kraft den 7 oktober 2023 och som kräver klimatrapportering även från dotterbolag till icke-amerikanska företag.

Kaliforniens guvernör Gavin Newsom undertecknade två lagförslag i delstatssenaten som tillsammans kräver att vissa offentliga och privata amerikanska enheter som bedriver verksamhet i Kalifornien ska tillhandahålla kvantitativ och kvalitativ klimatinformation. 

Det finns inget specifikt undantag för koncerner med ett icke-amerikanskt moderbolag, och därför skulle utländska företag med USA-baserade dotterbolag med verksamhet i Kalifornien omfattas av kraven. 

SB-253 – Climate Corporate Data Accountability Act och SB-261 – Greenhouse Gases: Climate-Related Financial Risk, etablerar de första branschagnostiska amerikanska reglerna som kräver företagsrapportering av utsläpp av växthusgaser (GHG) och klimatrisker i USA:

  • SB-253 kommer att kräva att företag inom dess tillämpningsområde tillhandahåller årliga kvantitativa upplysningar om växthusgasutsläpp i Scope 1, Scope 2 och Scope 3
  • SB-261 kommer att kräva att företag utarbetar och offentliggör på sin webbplats vartannat år kvalitativ rapportering om klimatrelaterade finansiella risker och åtgärder som vidtagits för att minska och anpassa sig till den risken med tillämpning av de ramverk och riktlinjer för offentliggörande som fastställts av Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 

IFRS Sustainability Disclosure Standards som utfärdats av International Sustainability Standards Board (ISSB), tillsammans med andra TCFD-efterföljare eller motsvarande rapporteringsstandarder, är också ett godtagbart ramverk för rapportering enligt SB-261. 

Den första tvåårsrapporten ska lämnas senast den 1 januari 2026, med förskjutna ikraftträdandedatum för ytterligare krav.

Läs mer i vårt globala nyhetsbrev (engelska): iGAAP in Focus — Sustainability reporting: California Climate Legislation (iasplus.com)

iGAAP i fokus

Vill du veta mer?

Läs mer i vårt globala nyhetsbrev

Kontakta oss

Adrian Fintling
afintling@deloitte.se
+46 70 080 23 50

Lennart Nordqvist
lnordqvist@deloitte.se
+46 76 827 13 24

Elina Peill
elpeill@deloitte.se
+358 50 383 7763

Fredrik Walméus
fwalmeus@deloitte.se
+46 73 397 24 80

Hade du nytta av den här informationen?