Tjänster

Affärsrådgivning

I dagens föränderliga affärsklimat blir frågorna alltmer komplexa, branschspecifika och anpassade efter marknadssituation. Att genomlysa och utveckla verksamheten är ständigt aktuellt för alla företagsledningar och ägare.

Vi kan assistera med allt från analys av nuläge och aktuella behov till att genomföra de förbättringsprojekt som tar ditt företag till nästa nivå. Vi har stor erfarenhet från alla branscher och storlek på företag, från de största noterade bolagen globalt och i Norden till mindre familjeägda bolag.

Strategi och affärsplan

Företag behöver ständigt se över och förnya både sina strategier och det operativa arbetet. Det kan till exempel handla om upprättande av besparingsprogram av olika omfattning och komplexitet eller hur man optimerar sin logistik. Nyckeln till framgång är att prioritera rätt mellan tillväxt, konsolidering och andra strukturella målsättningar. Med väl beprövade analysmetoder och egenutvecklade verktyg arbetar vi nära dig för att utveckla innovativa lösningar och ge stöd när utmanande beslut ska fattas.

Ekonomistyrning och lönsamhetsanalys

God ekonomistyrning handlar inte enbart om att mäta omsättning och resultat utan även om att följa väsentliga nyckeltal och tendenser. Vi hjälper dig med proaktiva åtgärder som gör att du får signaler om eventuella trendbrott i god tid och ger dig nödvändigt handlingsutrymme.

Riskanalys/riskhantering

En riskanalys bör kombinera ett genomtänkt och strategiskt risktagande med riskminimering. Det ger bland annat lägre kapitalkostnader, lägre försäkringskostnader, förbättrade beslutsunderlag och ökad riskmedvetenhet. Vi hjälper företagsledningar och styrelser med att upprätta riskanalys och en väl fungerande process för företagsövergripande riskhantering.

Ägarfrågor

En utmaning för många företagsägare är att redan från början skapa rätt struktur för att optimera ägandet under företagets hela livscykel. Det kan ha stor påverkan på till exempel skattesituation och möjlighet till utdelning. Vid ett eventuellt ägarskifte startar en komplicerad process som involverar många civilrättsliga överväganden som kan vara avgörande för en framgångsrik transaktion.

Oavsett i vilken situation du som ägare befinner dig kan vi ge råd om lämpliga strukturer samt utarbeta relevanta avtal och dokument.

Kontakta oss