Lösningar

Deloitte Office

Den digitala ekonomiavdelningen

Redovisning är ett område i förändring. På kort tid har vi vant oss vid att redovisningsflöden ska ske digitalt via enkla och användarvänliga plattformar.

Både för den enskilda medarbetaren och för ekonomiavdelningen har arbetet blivit enklare och mer effektivt då färre eller inga kvitton, fakturor eller rapporter passerar på papper. Det leder till mer effektiva processer, kortare ledtider och bättre kontroll. För företagsledning och ägare innebär utvecklingen lägre kostnader och bättre insikt i verksamheten med i princip realtidsrapportering av nyckeltal.

En toppmodern och professionell ekonomifunktion

Deloitte Office är vårt erbjudande av tjänster som rör den digitala ekonomiavdelningen. Vi är med er från dag ett i att utvärdera nuläge och visa den bästa vägen framåt. Vi konkretiserar ett förslag på hur era processer bör se ut och vilka system som behövs för att stötta dessa.

Efter att processer och system kommit på plats, finns vi med som löpande stöd och rådgivare. Med marknadsledande partners för systemstöd, kompetent redovisningspersonal och tillgång till specialister i alla frågor som rör företagets ekonomi, har du en toppmodern och professionell ekonomifunktion optimerad för just din verksamhet.

I korthet innebär Deloitte Office:

  • Ordning och reda i företagets redovisning
  • Tidsbesparing för medarbetare och ekonomifunktionen
  • Ökad hållbarhet genom minskad pappersförbrukning
  • Ökad kvalitet genom bättre beslutsunderlag och effektivare processer
  • Bättre rapporter och analysmöjligheter
  • Ökad intern kontroll
  • Ett mobilt kontor som du alltid har tillgängligt i din mobil, eller surfplatta
  • Kortare kredittider på fakturering
  • Realtidsrapportering av likviditet, status på kundfordringar och leverantörsskulder
  • Möjlighet till integration av kassaredovisning

Kontakt

Ann-Christin Olofsson

Ann-Christin Olofsson

Senior Manager| Integrated Services

  ... Mer

Josefin Lagerqvist

Josefin Lagerqvist

Senior Manager | Integrated Services

  ... Mer