Artikel

Jämställdhet: Betydelsen av strukturella förändringar och personliga upplevelser

Internationella kvinnodagen på Deloitte

På Deloitte tror vi att jämställdhet gör oss starkare och skapar ett bättre arbetsklimat för våra anställda samtidigt som de tjänster vi levererar blir vassare. Vi strävar mot att nå en 40–60% balans mellan män och kvinnor på alla nivåer i firman, och i varje ledningsgrupp. För att nå dit har vi gjort jämställdhet till en integrerad del av vår strategi.

Deloitte verkar och agerar i en bransch som historiskt varit mansdominerad, något vi aktivt arbetar för att förändra. Vi ser stora fördelar i att ha genusbalans i såväl ledningsgrupper som bland våra medarbetare, då resultaten visar att det gör våra klienter mer nöjda, och att vi presterar bättre, när vi erbjuder ett diversifierat team. Genom interna undersökningar kan vi även se att våra medarbetare är som mest nöjda med ledarskapet när det finns en jämn balans mellan män och kvinnor i ledningsgruppen.

Idag är 32 procent av delägarna på Deloitte kvinnor, en andel som har fördubblats på 10 år. Vi har kommit en god bit på väg i vår jämställdhetsresa, men långt ifrån i mål. Vi vill nå en balans av 40–60 procent mellan män och kvinnor, i alla ledningsgrupper oavsett nivå.

 

Ett program för att främja jämställdhet

För att nå våra mål har Deloitte ett globalt program för att främja jämställdhet, ALL IN. Genom programmet strävar vi efter att göra jämställdhet till normen i alla delar av vår organisation. Vi har satt upp ambitiösa mål för alla Deloittes medlemsfirmor och utvecklat initiativ som täcker hela karriärens livscykel, från rekrytering till utveckling, befordran och succession. Vi vet att ledningen måste bära ansvaret för att göra de förändringar som krävs – jämställdhet mellan könen är en prioritet för Deloittes globala vd och ledningsgrupp.

I Sverige är vår vd Jan Berntsson drivande i jämställdhetsfrågan och har integrerat den som en del i vår strategi. Vi arbetar aktivt med att gå från ord till handling och att säkerställa samma möjlighet för kvinnor och män att göra karriär inom firman.

 

Små handlingar kan ha stor effekt

Som organisation driver vi olika initiativ i syfte att fortsätta driva på en positiv utveckling i jämställdhetsfrågan. Samtidigt vill vi betona att detta arbete är en del av kulturen och vardagen på Deloitte, och visar på kraften i dagliga handlingar och beteenden. Vi frågade fyra kollegor om de kunde dela med sig av upplevelser i karriären som betytt mycket för dem, kopplat till jämställdhet.

Ajla Talovic, Director, Consulting

"Jag minns när jag jobbade för en kvinnlig projektsponsor för första gången, efter cirka fyra år i branschen. Inom mina projekt är det idag nästan lika vanligt med kvinnliga som manliga projektsponsorer, och det finns också exempel på ledningsgruppsmöten där det är lika många kvinnor som män. Den typen av strukturella förändringar gör skillnad i hur jag upplever min vardag. Vi är ju inte i mål men jag är glad över att det hänt mycket senaste åren!”

Thelma Björklund, Manager, Financial Advisory

”Tidigt i min karriär hade jag en kvinnlig chef som inspirerade mig mycket i hur jag ser på frågor kring ledarskap och jämställdhet. I en mansdominerad bransch hade det stor betydelse att få jobba nära en kvinnlig ledare som var noga med att adressera frågor rörande olika bemötanden samt förväntningar av män och kvinnor. Jag tror att det, oavsett om man är kvinna eller man, är en viktig del av ledarskap att våga ta upp dessa frågor.”

Anneli Pihl. Partner, Audit & Assurance

“När jag bara hade jobbat några år på Deloitte var jag tvungen att arbeta sent för att förbereda en viktig rapportering. Dagen efter kom en partner fram till mig och sa: ”Jag såg hur sent du satt uppe igår. Det är viktigt att du säger till när det uppstår sådana här situationer, vi är ett team. Jag vill att det här arbetet skall vara långsiktigt hållbart för dig. För det är personer som dig som jag vill bygga det här företaget tillsammans med.” Att en partner visade den tron på mig så tidigt i min karriär, och att han visade att vi tydligt är ett team och finns där för varandra, har betytt väldigt mycket för mig i min fortsatta karriär.”

Viyan Hagi Mannesson, Director, Tax & Legal

”Tidigt i karriären deltog jag i ett mentorskapsprogram som syftade till att uppmuntra kvinnor att göra karriär inom juristyrket. Under de gruppsamtal vi hade delades upplevelser, utmaningar, farhågor och förhoppningar i frågor relaterade till branschen. Det var många av oss som känt att vi på ett eller annat sätt förfördelats eller särbehandlats i yrkeslivet för att vi var kvinnor. Vår mentor och alla deltagare delade med sig av många bra tips men det som gjorde allra mest intryck på mig var ett mejl som jag fick av en av deltagarna när jag satt på jobbet en dag. I mejlet skrev hon bland annat att hon tyckte jag var stark och att hon trodde jag skulle gå en jättefin framtid till mötes. Det kändes helt äkta och väldigt personligt. Jag har aldrig glömt det mejlet och har det utskrivet och sparat på ett särskilt ställe där hemma. Om man vågar uttrycka sin uppskattning och beundran för någon annan kan man göra verklig skillnad.” 

Hade du nytta av den här informationen?