Life at Deloitte

Anders Wollgård

Revision

Titel: Manager, Audit & Assurance/Revision

Kontor: Stockholm

Anställningsår: 2011

Utbildning: Master i Financial Management från Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

 

Hur såg din första tid på Deloitte ut?

En otroligt brant inlärningskurva och många nya intryck. Första veckan bestod av utbildning och direkt därefter var det dags för klientuppdrag, där jag fick intervjua nyckelpersoner inom klientens ekonomifunktion. Självklart var det också en lärorik tid på så sätt att jag lärde känna väldigt många människor i organisationen som jag arbetar med på olika sätt.

Vilka utmaningar möter man som nyanställd i klientarbetet?

En av de stora utmaningarna är att skapa en bra relation med våra klienter. Som nyanställd arbetar du väldigt mycket ute på plats i ständig dialog med klient, vilket kräver god social förmåga. Du måste också sätta dig in i flera olika bolags verksamheter för att skapa en förståelse för den affär som klienten bedriver. En god förståelse skapar förtroende. 

Har du något tips till studenter som vill söka sig till revisions­branschen?

Ta chansen att delta vid olika evenemang hos potentiella arbetsgivare. Det är ett väldigt bra sätt att få bättre förståelse för vad arbetet faktiskt går ut på och samtidigt lära känna människor som arbetar i branschen. 

Hade du nytta av den här informationen?