Life at Deloitte

Elvira är partner inom Transfer Pricing och brinner för att utveckla klienter, medarbetare och samhället

Vårt löfte till dig: En arbetsplats där du gör en meningsfull skillnad

För 15 år sedan började Elvira sin karriärresa på Deloitte inom Transfer Pricing-teamet. Idag är hon partner och har bland annat hunnit med att agera nordisk Transfer Pricing-ansvarig, en utnämning till ”Best of the Best” i världen för sitt arbete och varit mentor för utlandsfödda kvinnor som vill komma in på arbetsmarknaden i Sverige. ”Jag ser vårt purpose, att göra en meningsfull skillnad, som en del av min identitet, då det genomsyrar hur jag jobbar med klienter, hur jag leder mina medarbetare och vilka aktiviteter jag väljer att engagera mig i.”

Vad gör du i rollen som rådgivare inom Transfer Pricing?

Flera spännande saker! Vi verkar i en internationell präglad miljö där vi, i nära samarbete med våra klienter, löser komplexa frågeställningar. Våra klienter är ledande multinationella företag, så vi jobbar med personer världen över, och har även förmånen att ha många internationella kollegor i vårt svenska team.

För att prissätta transaktioner inom multinationella koncern måste vi ha en djup förståelse för klientens affärsstrategier och globala verksamhet, vilket skapar en nära relation till klienten och de branscher de agerar i.

Transfer Pricing är ett spännande och cross-funktionellt skatteområde där vi genomför ekonomiska, juridiska, finansiella och business analyser. Bredden gör att jag aldrig slutar lära mig nya saker!
 


 Jag är stolt över att vara den enda Transfer Pricing-rådgivare i Sverige som utnämnts i Euromoneys Best of the Best – en ansedd guide som väljer ut de trettio bästa rådgivarna i världen inom olika juridiska områden.  

 

Hur har din resa sett ut från att du började på Deloitte tills du blev partner?

Det fantastiska med att arbeta på Deloitte är att jag aldrig slutar att utvecklas! Min resa började för 15 år sedan som manager inom Transfer Pricing-teamet. På den tiden var inte Transfer Pricing lika stort som det är idag och det fanns inte heller många utlandsfödda, som mig själv, på den svenska arbetsmarknaden. Efter fem år på Deloitte blev jag partner efter att ha byggt upp ett multikulturellt team av fantastiskt duktiga medarbetare som jag även leder idag.

Under min karriär på Deloitte har jag haft förmånen att styra min karriär och axla flera olika roller inom organisationen utifrån mina intressen och styrkor. Strax efter att jag kom till Deloitte drev jag ett nätverk för utlandsfödda, högutbildade kvinnor för att hjälpa dem att komma in på den svenska arbetsmarknaden och för tre år sedan tog jag mig an rollen som nordisk Transfer Pricing-ansvarig och blev inbjuden till vårt Advisory Council som ger råd till den globala ledningen. Idag leder jag Transfer Pricing-teamet i Sverige och är strategiansvarig för vår skatteavdelning.

Under min tid på Deloitte har jag även utvecklats som person och rådgivare. Jag är målinriktad till min natur, men jag har även lärt mig att balansera den egenskapen med att se medarbetare och klienter. Jag är också stolt över att vara den enda Transfer Pricing-rådgivare i Sverige som utnämnts i Euromoneys Best of the Best – en ansedd guide som väljer ut de trettio bästa rådgivarna i världen inom olika juridiska områden.
 

På Deloitte strävar vi efter att göra en meningsfull skillnad varje dag, hur märker du av det i din vardag?

Jag ser vårt purpose, att göra en meningsfull skillnad, som en del av min identitet då det genomsyrar hur jag jobbar med klienter, hur jag leder mina medarbetare och vilka aktiviteter jag väljer att engagera mig i.

I mitt dagliga arbete gör jag en meningsfull skillnad genom att alltid ”walk the extra mile”, utmana mig själv att tänka utanför boxen, sätta klientens behov i fokus och våga ge konkreta och pragmatiska råd. Ur ett skatteperspektiv bidrar jag och mina kollegor till samhället genom vårt dagliga arbete. Vi hjälper våra klienter att betala rätt skatt, något som bidrar till de finansiella flöden som bekostar alla samhällskritiska funktioner. 

I min ledarroll gör jag en meningsfull skillnad genom att kontinuerligt investera i mina medarbetare genom mentorskap, coaching och feedback. Jag försöker även att agera förebild och inspirera medarbetare att våga utmana sig själva. Sedan är jag delaktig i vår Corporate Social Responsibility-kommitté som driver olika initiativ för ett mer hållbart samhälle. Exempelvis erbjöd vi en projektmanagement resurs till Äldrevård och omsorg i Göteborg Stad som behövde stöd till följd av pandemin.

Som utrikesfödd är jag särskilt stolt över att vi på Deloitte försöker bidra till bättre integration genom vårt samarbete med Mitt Liv, en organisation som hjälper utrikesfödda med eftergymnasial utbildning att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Inom programmet Mitt livs chans har jag varit mentor till två personer, och som ett resultat av Deloittes mentorskap i programmet har vi även anställt en ny fantastisk medarbetare från Vietnam till Transfer Pricing-teamet. 

Namn: Elvira Allvin

Yrkesroll: Partner inom Transfer Pricing

Nyfiken på vad vi kan erbjuda som arbetsgivare?

Det här är vårt löfte till dig.

Vill du jobba hos oss?

Just nu har vi flera lediga tjänster för dig som är färdigutbildad jurist vid årsskiftet. 

Läs mer och ansök >

Hade du nytta av den här informationen?