Life at Deloitte

Barn och karriär på Deloitte – går det att kombinera?

Föräldrar på Deloitte om hur de får ihop vardagspusslet 

Att kombinera en karriär med familjeliv kan verka som en ekvation svår att bemästra. Vi träffar Zlatko Mehinagic, partner på Audit & Assurance, Charlotte Bünger, director på Tax & Legal, Anna Drawfarc, senior manager på Risk Advisory, Niklas Jogsten, senior manager på Consulting och Jessica Löfström, director på Financial Advisory, för att prata om hur de får ihop jobb och familjeliv.

Hur fungerar det att kombinera en karriär på Deloitte med barn?

– Jag hade inte kunnat arbeta på Deloitte om karriären inte gått att kombinera med ett välfungerande familjeliv. Fördelen med att ha barn och arbeta på Deloitte är att vi har möjlighet att planera och styra över vår egen tid, och därigenom lägga upp arbetsdagen utifrån våra egna behov och önskemål, säger Zlatko.

Även Anna håller med om att det finns fördelar med att styra över sin egen tid.

– När du har barn kommer det tillfällen du inte kan kontrollera, exempelvis om någon blir sjuk, och då går det att lösa vardagspusslet genom att arbeta när det finns en lucka.  Vi jobbar också i team, vilket gör det enklare att täcka upp för varandra om det behövs, säger Anna.

Jessica pekar på fördelarna som pandemin, och de nya arbetssätt som kommit med den, har skapat för ett välfungerande vardagspussel.

– I och med nya arbetssätt har min vardag blivit mer flexibel och jag sparar tid på att arbeta hemma, vilket gjort vardagspusslet enklare att bemästra, säger Jessica.

Hur ställer sig dina chefer till att du skaffat barn?

– Mina chefer har bara varit stöttande och tagit för givet att jag ska vara föräldraledig i minst ett halvår, säger Niklas.

Charlotta håller med och delar med sig av ett exempel hon upplevde när hon fick sitt andra barn.

– När jag fick barn kom min högsta chef hem till mig för att hälsa på, gratulera och träffa vårt nytillskott. Det var en gest som betydde otroligt mycket och som ringar in den kultur och uppmuntran som finns kring barnfrågan på Deloitte, säger Charlotta.

Hur har familjelivet påverkat din karriär?

– Deloitte är en bra arbetsgivare när det kommer till att ta hänsyn till att jag har ett liv utanför arbetsplatsen. Det som fungerat för mig är att sätta tydliga gränser för arbete respektive fritid. Exempelvis läser jag aldrig mejlen efter en viss tid på dygnet utan förutsätter att mina kollegor ringer om det är akut, något jag tydligt kommunicerat till mitt team. På samma sätt är det viktigt att mina kollegor ska kunna gå från jobbet för att hämta barn, ta ett träningspass eller andra saker som är viktigt för dem i deras privat liv, säger Jessica.

Även Niklas menar att det varit en omställning att få barn, något som förändrat hur han disponerar sin tid.

– Det är svårt att kombinera en framgångsrik karriär med ett välfungerande familjeliv, oavsett vilket företag du arbetar på. Du behöver se över dina prioriteringar och ge avkall på aktiviteter som tidigare varit viktiga för dig, och det blir därför utmanande att prestera på jobbet. För att få ihop ekvationen med barn och arbete behöver du ha ett starkt och nära ledarskap på din arbetsplats, där din chef kan stötta dig. Där tycker jag vi är starka på Deloitte, säger Niklas.

 

 

Bilder ovanifrån : Zlatko Mehinagic, Charlotte Bünger, Anna Drawfarc, Niklas Jogsten, och Jessica Löfström

Hade du nytta av den här informationen?