Life at Deloitte

”Jag fick börja med en bred portfölj för att få god kunskap inom olika områden, samt stort utrymme att själv påverka vilka typer av branscher och klienter jag fick arbeta med utifrån intresse.”

Moa Larsson om arbetet med revisionsfrågor på Audit & Assurance

Moa började arbeta på Audit & Assurance direkt efter examen från ekonomihögskolan på Linneuniversitetet i Växjö. Det var vid arbetsmarknadsmässan Amår som hon först introducerades för Deloitte. Intresset och det varma bemötandet som Deloitte visade för studenterna väckte hennes nyfikenhet för bolaget.

Varför valde du Deloitte?

Efter att ha deltagit i Audit for a day och haft samtal med en partner blev jag uppringd av HR som erbjöd mig att påbörja rekryteringen i förtid. Jag tackade givetvis ja då jag tidigt på min akademiska resa fått upp ögonen för Deloitte. Det som fick mig att välja Deloitte efter rekryteringsprocessen var främst två anledningar:

  • Det varma välkomnandet som jag alltid möttes av, vilket jag såg som en viktig faktor på en framtida arbetsplats.
  • Deloittes karriärstrappa och syn på personlig och karriärmässig utveckling, vilket jag ser som otroligt attraktivt hos en arbetsgivare. Utvecklingskurvan är brant och det är jag själv som bestämmer över min egen utveckling.  

På vilket sätt utmärker sig Deloitte som arbetsplats i revisionsbranschen?

Deloitte servar idag några av Sveriges största noterade och privata bolag samtidigt som vi även har en stor klientbas med medelstora företag. Detta ger oss anställda möjligheten till en stor variation i klientportfölj där vi stöter på olika regelverk och branscher och tidigt i karriären får möjlighet att utvärdera komplexa redovisningsfrågor och agera projektledare för svenska såväl som globala revisionsteam. Jag fick börja med en bred portfölj för att få god kunskap inom olika områden, samt stort utrymme att själv påverka vilka typer av branscher och klienter jag fick arbeta med utifrån intresse. Vi är världens största konsultbyrå och vi har löpande kontakt med våra kollegor utomlands samtidigt som flera av våra kollegor i Sverige är från andra länder vilket innebär en härlig internationell miljö.

Hur ser du på framtiden inom Deloitte?

Jag ser positivt på framtiden inom Deloitte. Deloitte är en arbetsplats som utmanar mig och min utveckling. Det är en ideal miljö att växa och utvecklas i. Revisionsbranschen är en dynamisk och föränderlig miljö som ständigt är under utveckling. Det händer mycket i branschen gällande digitalisering och hållbarhet. Ett långsiktigt personligt mål är att avlägga auktorisationsprovet. 

Namn: Moa Larsson

Titel: Assistant, Audit & Assurance            

Kontor: Malmö

Anställningsår: 2022

Utbildning: Master of Science i Business and Economics, Linnéuniversitetet

Hade du nytta av den här informationen?