Perspektiv

Transportation, Hospitality & Services

Deloitte stöttar företag inom transport och resor, hotell, restaurang och spelbolag med tjänster, marknadsinsikter och strategisk rådgivning. Våra specialister inom transport, besöksnäring och tjänster ingår i Deloittes globala branschgrupp Consumer & Industrial Products.

Hade du nytta av den här informationen?