Guldklubban

Artikel

Guldklubban

Utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap

Ordförandens betydelse för ett effektivt och affärsinriktat styrelsearbete har kommit alltmer i förgrunden. Stiftelsen Guldklubban, instiftad av Deloitte och StyrelseAkademien, står bakom utmärkelsen Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap. Syftet är att tydliggöra och öka medvetenheten om denna viktiga roll genom att lyfta fram goda exempel på hur den utövats i praktisk handling.

Guldklubban 2022

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2021 tilldelas Eva Swartz Grimaldi, Apotea Holding, i klassen för onoterade bolag och Jacob Wallenberg, Investor, i klassen för noterade bolag. Utmärkelsen delades ut vid en ceremoni på Grand Hôtel i Stockholm 1 december samt till vissa delar via Dagens Industri Di TV. Huvudtalare var Andrea Gisle Joosen och moderatorer var Hans Warén, styrelseordförande Deloitte och Ulrika Spåls, vd StyrelseAkademien

Läs motiveringar, bakgrund samt se en kort intervju med respektive mottagare på www.guldklubban.se. 

Guldklubban 2021

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2021 tilldelas Eva Swartz Grimaldi, Apotea Holding, i klassen för onoterade bolag och Jacob Wallenberg, Investor, i klassen för noterade bolag. Utmärkelsen delades ut vid en ceremoni på Grand Hôtel i Stockholm 1 december samt till vissa delar via Dagens Industri Di TV. Huvudtalare var Andrea Gisle Joosen och moderatorer var Hans Warén, styrelseordförande Deloitte och Ulrika Spåls, vd StyrelseAkademien

Läs motiveringar, bakgrund samt se en kort intervju med respektive mottagare på www.guldklubban.se. 

Guldklubban 2020

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2020 tilldelas Karl-Eric Andersson för sitt ordförandeskap i Derome i klassen onoterade bolag och Patrik Tigerschiöld ordförande Bure Equity i klassen noterade bolag. Utmärkelsen delades ut vid en webbsänd ceremoni 30 november samt till vissa delar via Dagens Industri Di TV. Huvudtalare var Mia Brunell Livfor och moderatorer var Hans Warén, styrelseordförande Deloitte och Ulrida Spåls, ordförande StyrelseAkademien Stockholm.

Läs motiveringar, bakgrund samt se en kort intervju med respektive mottagare på www.guldklubban.se

Guldklubban 2019

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2019 tilldelas Hans Stråberg för sitt ordförandeskap i Atlas Copco AB, i klassen noterade bolag och Kathrine Löfberg för sitt ordförandeskap Löfbergs Lila AB, i klassen onoterade bolag. Utmärkelsen delades ut av Sven-Erik Österberg, Landshövding i Stockholm, vid en ceremoni på Grand Hôtel i Stockholm den 6 december.

Läs motiveringar, bakgrund samt se en kort intervju med respektive mottagare på www.guldklubban.se

Guldklubban 2018

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2018 tilldelas Marie Berglund för sitt ordförandeskap i Eurocon Consulting AB i klassen onoterade bolag och Alf Göransson ordförande Loomis AB i klassen noterade bolag. Utmärkelsen delades ut av H.K.H. Prins Daniel vid en ceremoni i Stockholm den 28 november. 

Läs motiveringar, bakgrund samt se en kort intervju med respektive mottagare på www.guldklubban.se

Guldklubban 2017

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2017 tilldelas Rune Andersson för sitt ordförandeskap i Mellby Gård AB i klassen onoterade bolag och Fagerhults ordförande Jan Svensson i klassen noterade bolag. Utmärkelsen delades ut av Lars Östling vid en ceremoni i Stockholm den 4 december.

Läs motiveringar, bakgrund samt se en kort intervju med respektive mottagare på www.guldklubban.se

Guldklubban 2016

Årets Guldklubba för förtjänstfullt ordförandeskap i klassen onoterade bolag gick till  Eva Cederbalk för sitt ordförandeskap i Klarna mellan 2011 och 2016 och i klassen noterade bolag till Anders Ullberg för ordförandeskapet i Boliden. Utmärkelsen delades ut av H.K.H. Prins Daniel, vid en ceremoni i Stockholm den 1 december.

Läs mer om motiveringar, bakgrund samt se en kort intervju med respektive mottagare på www.guldklubban.se.

Guldklubban 2015

Årets Guldklubba för förtjänstfullt ordförandeskap i klassen onoterade bolag gick till Per-Olof Westlin för sitt ordförandeskap i Kanonaden och i klassen noterade bolag till Carl Bennet för ordförandeskapet i Getinge. Utmärkelsen delades ut av Jens Spendrup, ordförande Svenskt Näringsliv, vid en ceremoni i Stockholm den 3 december.

Läs mer om motiveringar, bakgrund samt se en kort intervju med respektive mottagare på www.guldklubban.se.

Guldklubban 2014

Guldklubban 2015 för förtjänstfullt ordförandeskap i klassen noterade bolag gick till Tomas Billing, ordförande i NCC och i klassen onoterade bolag till Bob Persson, ordförande i Persson Invest. Utmärkelsen delades ut av H.K.H. Prins Daniel vid en ceremoni i Stockholm den 26 november.

Läs mer detaljerad information om pristagarna samt den fullständiga motiveringen på www.guldklubban.se >

Om Guldklubban

Utmärkelsen Guldklubban instiftades 2005 av Deloitte och StyrelseAkadamien och arbetet med nomineringar drivs i Stiftelsen Guldklubban. Stiftelsens ändamål är att ”tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll … genom att organisera genomförandet av utdelningen av den årliga utmärkelsen Guldklubban” och ”i övrigt lyfta fram och uppmärksamma goda exempel på hur styrelseordförandeskapet utövas i praktiken”.

www.guldklubban.se  

Samarbetspartner
Fairford Group
Hannes Snellman
Russel Reynolds
SEB

Mediapartner
Dagens Industri

Hade du nytta av den här informationen?