Artikel

Planera för en lyckad företagsförsäljning 

Sju råd till dig som ska sälja företag

Går du i tankar om att sälja ditt företag? Genom att planera i god tid och se över områden i din verksamhet skapar du inte bara maximalt värde i bolaget, du ökar också sannolikheten att få rätt pris och hitta rätt köpare som kan förvalta och vidareutveckla verksamheten.

Deloitte är en erfaren rådgivare inom företagsförsäljning- och förvärv. Här har vi sammanfattat sju råd till dig som planerar att sälja ditt företag.

 1. Skapa ordning och reda
  Rutiner och processer är en viktig del av bolagets strukturkapital och minskar bland annat risken för att bli beroende av nyckelpersoner. Då detta troligtvis ökar avkastning under innehavstiden, kan en investering i väl utformade och implementerade rutiner och definierade kontroller för att skapa ordning och reda vara lönsam.

 2.  Anpassa kapitalstrukturen
  Ett starkt kapital är ofta en förutsättning för att kunna bedriva en långsiktigt lönsam verksamhet. Däremot kan ett alltför starkt eget kapital innebära att en köpare får svårt att finansiera ett förvärv. En rätt anpassad kapitalstruktur utmanar verksamheten och kan leda till mer effektiva processer i syfte att begränsa kapitalbildningen, och även leda till tydligare prioriteringar av de mest lönsamma investeringarna.

 3. Se över extraordinära kostnader och ägaruttag
  En köpare analyserar historik för att identifiera onormalt låga kostnader för till exempel ägaruttag eller allokeringar inom en koncern. Givet att det finns en koncernstruktur kan det vara relevant att lägga denna typ av kostnader i ägarbolaget istället för det operativa bolag som ska säljas.

 4. Skapa en tydlig plan för underhåll och investeringar
  Vid en kassaflödesutvärdering kan framtida utbetalningar i form av investeringar påverka bolagets värde väsentligt. Väl ordnade anläggningsregister och långsiktiga underhålls- och investeringsplaner utgör trovärdiga underlag som kan styrka bedömningen av det framtida kassaflödet.

 5. Analysera potentiella synergier
  Inte sällan motiveras ett företagsköp av de synergier som uppstår i samband med transaktionen. Det kan handla om att bolaget passar väl in i köparens strategi, till exempel att positionera sig på en marknad eller geografi. Att i god tid analysera potentiella köpares möjligheter till synergier ger säljaren en starkare förhandlingsposition.

 6. Bygg en stark företagskultur 
  En väl förankrad företagskultur, en tydlig organisation och utarbetade system för att identifiera och belöna nyckelpersoner bidrar ofta till långsiktig och stabil verksamhet. För en köpare bidrar detta till en positiv bild av möjligheten att fortsatt bedriva verksamheten. Regelbundna medarbetarundersökningar kan stärka bilden av en stark företagskultur.

 7. Låt företaget undersökas innan försäljning
  En köpare vill ofta säkerställa att bolaget motsvarar det säljaren presenterat genom en fördjupad undersökning av både finansiell och legal karaktär s.k Due Diligence. Som säljare kan du inför försäljning låta genomföra en så kallad vendor due diligence, som ger dig chans att identifiera brister och svagheter som kan åtgärdas innan en transaktion påbörjas.

Rådgivning inom företagsförsäljning- och förvärv

Deloitte är en erfaren rådgivare för dig som planerar att sälja eller förvärva företag. Vi har väl utvecklade modeller och ett starkt nätverk för att optimera värde i sälj- och förvärvsprocessen. Våra specialister stöttar genom alla moment av en transaktionsprocess och kan bland annat hjälpa dig med anpassning av koncernstruktur, skattemässig optimering och juridisk rådgivning. Välkommen att kontakta oss vid frågor eller för att få mer information.

Hade du nytta av den här informationen?