Lösningar

Små noterade företag

Våra professionella tjänster:

  • Digital transformation
  • Stöd vid expansion till nya marknader
  • Förvärv och försäljning av företag och anpassning av ägarstrukturen
  • Sammansättning av incitament och lönepaket på ledningsnivå
  • Bolagsstyrning
  • IFRS implementationer och specialistfrågor
  • Skatteoptimering både globalt och lokalt
  • Revision