Tjänster

Outsourcing

Ökad lönsamhet och kvalitet med stöd till kärnverksamheten

Att outsourca delar av verksamheten till extern part blir allt vanligare hos företag som vill skapa kostnadseffektivitet, kvalitets- och skalfördelar samt större konkurrenskraft. Outsourcing blir ett verktyg för att möta allt snabbare förändringar på marknaden, säkerställa hög kompetens inom stödfunktioner och behålla fokus på kärnverksamheten. Vi har gedigen erfarenhet av att bistå företag med stöd och rådgivning i samband med outsourcing.

Relaterade tjänster

Global Business Services

I vår rådgivning agerar vi oberoende aktör och ger stöd genom hela outsourcingprocessen. Vi har stor kunskap om outsourcingmarknaden både lokalt och globalt, liksom lång erfarenhet av ekonomi, HR och andra stödfunktioner. Det innefattar även god kännedom om olika outsourcingleverantörer och deras respektive tjänsteutbud och kompetenser. Våra klienter får värdefull insikt i marknadstrender samt god förståelse för de möjligheter och utmaningar som outsourcing innebär.

Våra tjänster inom outsourcing omfattar allt från strategi och upphandling till överföring och transformation samt leverantörsstyrning och optimering:

  • Strategi. Utifrån företagets vision och prioriterade områden hjälper vi företag med att ta fram en konkret strategi för outsourcing.
  • Upphandling. Vi tar fram och utvecklar förfrågnings- och offertunderlag till olika outsourcingleverantörer. Vidare hjälper vi företag genom hela förberedelse- och urvalsprocessen med bland annat leverantörsupphandling, säkerställande av avtalsinnehåll, inklusive servicenivåer och prissättning.
  • Överföring och transformation. Vi tar fram en konkret plan för aktiviteter och milstolpar som säkerställer en effektiv och framgångsrik överföring av arbetsuppgifter och funktioner till outsourcingleverantören. Vi hjälper även till vid införandet av nya processer och effekthemtagning i verksamheten.
  • Leverantörsstyrning och optimering. Vi hjälper till med att etablera organisation och processer för uppföljning och styrning av leverantörer samt ger stöd i effektivisering och utveckling av leveransmodellen.

Deloitte har även lång erfarenhet och djup kompetens inom IT-rådgivning och outsourcing av IT-tjänster. Läs mer om dessa tjänster här.

Kontakt

Susan Merkell

Susan Merkell

Director | Finance Transformation

Susan is the Shared Services and BPO Advisory Lead as well as S&O Robotics lead in Sweden based in Stockholm. Susan has extensive experience with Finance Transformation and Finance strategy, including... Mer