Tjänster

Shared Services 

Centraliserade och standardiserade processer för högre kvalitet och lägre kostnad

Många företag väljer att samla koncerngemensamma processer i Shared Service Center för att uppnå kostnadsbesparingar, processtandardisering samt ökad kvalitet och kontroll. Ledande organisationer tar även nästa steg mot Global Business Services med integrerad styrning av multifunktionella Shared Services på global nivå.

Vi har omfattande erfarenhet och stödjer företag genom hela resan från utvärdering och strategi till design och implementering samt optimering av befintliga Shared Services-organisationer.

Relaterade tjänster

Global Business Services

Många organisationer känner igen följande:

  • Likartade processer utförs på ett flertal platser och ofta på olika sätt
  • Bristande kvalitet på servicen från stödfunktionen
  • Behov av ökad effektivitet inom stödfunktionen 

Vi är specialiserade rådgivare inom Shared Services och har hjälpt många företag i ovan situationer inom en rad olika stödfunktioner, exempelvis Finance, HR, Customer Service och Procurement. Våra tjänster omfattar hela processen från utvärdering och strategi till optimering:

  • Utvärdering och strategi: Vi hjälper företag att utvärdera nuläget, ta fram strategi och vision för Shared Service Center (SSC) samt ta fram tillhörande business case.
  • Design: Vi ger stöd vid utformandet av ett SSC, inklusive organisation, processer, IT-lösningar (core och support), val av lokalisering och genomlysning av potentiella skatteeffekter.
  • Implementering: Vi säkerställer att SSC-organisationen är redo för implementering genom att ta fram utbildningsmaterial, erbjuda stöd i kunskapsöverföring, testa nya system och processer samt ge stöd i förflyttningen av arbetsuppgifter.
  • Optimering: Vi analyserar eventuella orsaker till att affärsnyttan inte har realiserats och hjälper företag att optimera SSC samt dess gränssnitt mot verksamheten.

Kontakt

Susan Merkell

Susan Merkell

Director | Finance Transformation

Susan is the Shared Services and BPO Advisory Lead as well as S&O Robotics lead in Sweden based in Stockholm. Susan has extensive experience with Finance Transformation and Finance strategy, including... Mer