Perspektiv

Crunch time: Novel and exponential technologies in finance

Generativ artificiell intelligens (AI), språkmodeller, maskininlärning, förstärkt verklighet, kvantberäkning. Det talas om dessa ämnen överallt, och de kommer förmodligen inte att försvinna. Vart du än vänder dig verkar det som om någon testar förmågan hos konsumentinriktade generativa AI-applikationer som ChatGPT, AlphaCode, DALL·E och Bard, och lär sig om deras begränsningar och potential.

Det är viktigt att företag implementerar ny teknik på ett sätt som fungerar med befintliga processer och personal. Områden som generativ AI och maskininlärning kommer i allra högsta grad påverka hur företag fungerar, men det är upp till oss människor – och specifikt finansledaren – att avgöra vad varje teknik betyder för organisationens framtid.

Läs den senaste rapporten i vår serie Crunch Time för tips om hur du kan börja.

Crunch time 22: Novel and exponential technologies in finance
Hade du nytta av den här informationen?