Perspektiv

Crunch time 9: Tax in a digital world

Rapportserie om digital disruption i ekonomifunktionen

Ett stort antal reglerings- och skattepolitiska förändringar pågår, såväl i USA som i resten av världen. Den här guiden tar upp de möjligheter och utmaningar företag står inför i och med förändringarna och den digitala utvecklingen som sker inom skattefunktionen.