Perspektiv

Crunch time: It’s time to get serious about data

Är data en utmaning för din ekonomifunktion?

Data är en tillgång och hanteringen av den medför kostnader. Våra kunder bör förvänta sig en avkastning på den investeringen – och ingen investering ger avkastning om den tas för given.

Från insamling till strukturering till styrning, ofta över flertalet system, är data en resurs att ha uppsikt över. Det som behövs är en North Star-datastrategi. Vad vill våra kunder uppnå? Hur kan vi hjälpa de att nå dit? Vilket värde kan detta skapa? En tydlig strategi är nödvändig grundsten för att definiera roller och ansvar, behörighetsnivåer och etablera ansvarsskyldighet.

Den senaste rapporten av Crunch Time; It’s time to get serious about data beskriver hur organisationer kan använda data för att skapa nya affärsmöjligheter.

Crunch time 21: It's time to get serious about data
Hade du nytta av den här informationen?