stopwatch-digital

Perspektiv

The CFO guide to SAP S/4HANA®

Crunch time: En rapportserie om digital disruption i ekonomifunktionen

För många CFO:er kan beslutet om när och hur SAP S/4HANA ska implementeras vara det viktigaste investeringsbeslutet i karriären. Det är omfattande.

SAP S/4HANA® är SAP:s varumärke för in-memory computing, en teknik som hanterar massiva mängder data utan minsta bekymmer. SAP bygger sitt senaste intelligenta ERP-system (SAP S/4HANA) på den här tekniken. SAP® lanserade SAP S/4HANA år 2015 och planerar att sluta stödja äldre ERP-versioner den 31 december 2025.

Vad är annorlunda och bättre med SAP S4/HANA®?

Traditionella ERP-system är optimerande för att hantera transaktioner, med data som lagras i en mängd olika tabeller. SAP S/4HANA® använder sin Universal Journal för att lagra alla finansiella transaktioner i en tabell. Det gör att datan kan kommas åt på nolltid.

Systemet har en förenklad datamodell som skapar en samlad källa till information. Analyser och insikter som tidigare varit omöjliga eller mycket tidskrävande, går nu snabbt att få fram. Det är också en plattform för analys i realtid där du slipper vänta på separata system och data som ska slås samman och bearbetas.

Att implementera SAP S/4HANA ger en mängd fördelar, men kan också vara förenat med kostnader och ibland risker. Genom att från början definiera ett tillvägagångssätt för företagets digitala transformation kan du adressera både kostnad och risk på ett positivt sätt.

I Deloittes senaste del i rapportserien Crunch Time går vi igenom nyttan med SAP S/4HANA, beredskapsfaktorer, scenarier för implementation, viktiga förberedelser och lessons learned från de många SAP S4/HANA-implementationer som Deloitte arbetat med globalt.

Hade du nytta av den här informationen?