Tjänster

Regelverksefterlevnad

Regelförändringar ger nya möjligheter och krav

Regelverk innebär omfattande krav och effekter på allt från kapitalavsättningar, riskhantering och internkontroll, skydd för investerare, kunder och konsumenter, motverkande av skatteflykt, antikorruption, handel med värdepapper, hur information och data hanteras, till ansvarstagande hos ledning och styrelse. Dessutom har regelverken olika upphovsmän, där EU, Baselkommittén, G20, USA och lokala reglerande myndigheter alla samtidigt, och inte nödvändigtvis koordinerat, reglerar olika aspekter av den finansiella marknaden. Det är därför en utmaning att både ha översikt över alla förändringar och deras effekter på verksamheten, och samtidigt praktiskt anpassa sig till de ofta mycket omfattande, ingående och komplexa kraven. Samtidigt innebär efterlevnad av vissa krav att nya marknader och kundsegment blir åtkomliga samt att förutsättningar för mer kraftfull, och många gånger nödvändig, riskhantering och riskkontroll förbättras.

Vi hjälper er att effektivt och med hög kvalitet anpassa er till kraven och dra nytta av de möjligheter som regelförändringarna medför. Att undersöka vilka direktiv och förändringar som är på horisonten är inte bara resurskrävande och kostsamt, det kräver även expertkompetens. Vi erbjuder er allt från informationstjänster, där våra experter stödjer er organisation att uppfatta och förstå vilka förändringar som kan bli aktuella framöver, till fulla implementeringsprojekt. Vi arbetar globala i team med hjälp av beprövade ramverk och anpassade verktyg för att säkerställa er regelefterlevnad.

Nedan visas ett axplock av områden inom vilka Deloitte levererar tjänster.

Solvens | IFRS | PRIPS | GL 44 | AIFMD | MIFID II/MiFIR | EMIR | AML & Sanctions | RDA | IMD | Basel | CRD | RRP | FATCA