Perspektiv

Står ditt företag inför ett företagsförvärv?

Tre råd i planeringen mot ett lyckat företagsförvärv

Deloitte är en erfaren rådgivare för dig som planerar att sälja eller förvärva företag. Nedan har vi sammanställt tre saker att tänka på vid planering av ett lyckat företagsförvärv.

1. Förankra era mål med förvärvet

Förankra det strategiska målet med förvärvet så att styrelse och ledning får en enad bild av hur det köpta företagets värden tillvaratas. Hur ska verksamheten utvecklas framåt och eventuellt integreras i er befintliga verksamhet för att bygga framgångsfaktorer? Vilka problemområden kan ni identifiera inom verksamheter ni ska förvärva? Vilka konkreta åtgärder bör ni vidta för att åtgärda dessa? Utröna konkreta actions som ni kontinuerligt kan följa upp mot, så att ni behåller fokus genom hela processen mot målen med förvärvet.
 

2. Undvik oväntade risker – genomför en företagsbesiktning (Due Diligence)

För att undvika överraskningar, och vara helt med på vad du köper, är det av stor vikt att genomföra en företagsbesiktning, så kallad Due Diligence. I en besiktning samlar du in väsentlig och kritisk information om målbolaget. Vanligt förekommande områden att undersöka är till exempel:

  • Ekonomi och finansiella data
  • Skatter; inkomstskatt, mervärdesskatt, punktskatter och sociala avgifter
  • Väsentliga avtal och åtaganden, till exempel utifrån befintliga avtal som målbolaget är part i
  • Företagets hållbarhetsarbete, miljörisker
  • Villkor för nyckelpersoner inom målbolaget

Genom en besiktning fångar ni upp eventuella risker som kan påverka pris och villkor i kommande köpeavtal.
 

3. Planera för att resursförstärka

Att förvärva ett företag och genomföra en lyckad integration kräver mycket tid och resurser och riskerar dra fokus från din övriga verksamhet. Ledningsgrupp och VD behöver ofta bollplank under resan i frågor gällande ekonomifunktion och rapportering. Planera i tid för hur målstyrning och ekonomirapportering ska sättas upp för effektiv uppföljning mot beslutade mål med förvärvet. Fånga upp behov av och möjligheter att effektivisera ekonomiadministrationen och skapa rutiner för en säkrare uppföljning av satta mål.

För att möta behoven är det en god idé att ta in ett externt resursstöd och rådgivare en begränsad tid. Resursstödet stärker upp ert team inför och under förvärvet, vilket säkrar ett långsiktigt lyckat förvärv efter tillträdet.
 

Rådgivning inom företagsförsäljning- och förvärv

Deloitte är en erfaren rådgivare för dig som planerar att sälja eller förvärva företag. Vi har väl utvecklade modeller och ett starkt nätverk för att optimera värde i sälj- och förvärvsprocessen. Våra specialister stöttar genom alla moment av en transaktionsprocess och kan bland annat hjälpa dig med resursstöd, rådgivning, analys, företagsbesiktning, skattemässig optimering och juridisk rådgivning. Välkommen att kontakta oss vid frågor eller för att få mer information.

Hade du nytta av den här informationen?