Tjänster

Corporate Finance Advisory

Vi hjälper till att skapa värde genom förvärv, avyttringar och kapitalanskaffning

Står ditt bolag inför en eventuell försäljning eller ett förvärv eller har det expansionsplaner som kräver externt kapital? Oavsett transaktionstyp finns det en gemensam nämnare: de måste genomgå en planerad och strukturerad transaktionsprocess.

Våra specialister hjälper till att genomföra transaktioner inom dessa områden. De har rätt kompetens och erfarenhet för alla moment av en transaktionsprocess såsom planering, identifiering av förvärvskandidater, bistånd vid förhandlingar, koordinering med externa parter och due diligence av transaktionsobjektet. Våra specialister arbetar med utvalda delar av en transaktionsprocess eller som projektledare med helhetsansvar.

Kontakt

David Järnland

David Järnland

Partner | Corporate Finance

David Järnland is a Partner within Financial Advisory at Deloitte Sweden and serves as Managing Partner for Corporate Finance Advisory. He has 15+ years of experience from Corporate Finance and Invest... Mer