Nyheter

Lantmäteriets utredning om generell stämpelskatteplikt skjuts upp till 31 mars 2022

TAX ALERT

Lantmäteriet skulle idag, dvs. den 17 december, ha avlämnat sin utredning till Regeringen avseende förutsättningarna för att införa en generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fastigheter genom fastighetsbildning. Resultatet av utredningen, som även ska innehålla förslag till vilka regleringar som kan genomföras, har fått förlängd utredningstid till 31 mars 2022. 


Läs mer om utredningen här

Hade du nytta av den här informationen?