Hot topics in global tax

Artikel

Ny skatt på plastbärkassar

Publicerad: 2020-01-14

Regeringen har under hösten 2019 lämnat ett förslag till riksdagen om att införa en punktskatt på plastbärkassar. Den 29 januari förväntas riksdagen meddela sitt beslut.

Förslaget innebär att plastbärkassar som typiskt sett erbjuds konsumenter i handeln för att packa och bära varor ska beskattas med 3 kronor per bärkasse medan en tunnare plastbärkasse, som vanligtvis finns vid exempelvis fruktavdelningen, ska beskattas med 30 öre per bärkasse. 

Enligt förslaget ska skatten tillämpas från den 1 maj 2020 och beräknas ge 20,1 miljarder kronor i ökade skatteintäkter år 2020.
 

Punktskatten syftar till att minska nedskräpning och användning av plastpåsar

Syftet med skatten är att minska nedskräpningen samt spridningen av mikroplaster. Målet med punktskatten är att minska den genomsnittliga årsförbrukningen av plastbärkassar per person från nuvarande 102 plastbärkassar till 40 plastbärkassar år 2025 för att Sverige ska uppnå det gemensamt uppsatta EU-målet. 

Det företag som yrkesmässigt tillverkar platsbärkassar, för in plastbärkassar från annat EU-land eller som importerar plastbärkassar, kommer vara skattskyldig för punktskatten. Rapportering ska ske till Skatteverket som kommer att vara beskattningsmyndighet förutom vid import av plastbärkassar då Tullverket istället kommer att vara beskattningsmyndighet.

Även om skatten inte föreslås träda ikraft förrän den 1 maj 2020 har regleringen som avser registrering som godkänd lagerhållare föreslagits träda ikraft redan den 1 mars 2020 för att underlätta hanteringen.


Kontakta oss

Kontakta gärna oss om ni har frågor eller vill diskutera hur Deloitte kan hjälpa er med hanteringen och rapporteringen av den annalkande punktskatten. 

1 maj infördes den nya skatten

Vad innebär skatten och hur påverkas du?

Läs mer
Hade du nytta av den här informationen?