Tjänster

Compensation and benefits

Effektiva kompensationsmodeller

Företagens kompensationsmodeller behöver vara skatteeffektiva och attraktiva för medarbetarna.

Vi erbjuder ett antal olika tjänster inom detta område.

  • Utformning av incitamentsprogram
  • Analys av beskattningskonsekvenser i olika länder avseende incitamentsprogram (exempelvis personaloptioner)
  • Vi upprättar och granskar kontrakt för utlandstjänstgöring och bistår med såväl förslag till utformning som praktisk tillämpning av nya och redan existerande policys
  • Utformning av pensionsplaner, pensionsskuldsberäkningar samt skatte- och redovisningsfrågor avseende pensioner i Sverige och internationellt

Kontakt

Frida Haglund

Frida Haglund

Managing Partner | Tax

Frida är Partner och ansvarig för skatteavdelningen i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av internationell individbeskattning, incitamentsprogram, strategiska frågor kopplat till mobil personal, ... Mer