Tjänster

Kompensationslösningar och ersättningsfrågor

Att välja och administrera effektiva, tydliga och kostnadssäkra kompensationsmodeller

En viktig komponent för att arbetsgivare ska kunna attrahera och behålla talanger är incitamentsstrukturer. Kompensationsmodeller behöver vara skatteeffektiva, attraktiva samt lättförståeliga för medarbetarna. Globala kompensationslösningar innebär ofta stora rapporteringsutmaningar. Ökad reglering, så som Aktieägarrättsdirektivet (Shareholder rights directive), bidrar vidare till ökad rapporteringskomplexitet.

Vi erbjuder ett antal olika tjänster inom detta område.

  • Utformning av incitamentsprogram
  • Assistans med att säkerställa tydlig och pedagogisk kommunikation till anställda avseende incitamentsprogram.
  • Analys av beskattningskonsekvenser i olika länder avseende incitamentsprogram (exempelvis personaloptioner) och globala compliance lösningar.
  • Assistans med ersättningsriktlinjer och ersättningsrapporter i förhållande till Aktieägardirektivet (Shareholder rights directive).
  • Upprättande och granskande av kontrakt för utlandstjänstgöring och assistans med såväl förslag till utformning som praktisk tillämpning av nya och redan existerande policys.
  • Utformning av pensionsplaner, pensionsskuldsberäkningar samt skatte- och redovisningsfrågor avseende pensioner i Sverige och internationellt.

 

Kontakt

Frida Haglund

Frida Haglund

Managing Partner | Tax

Frida är Partner och ansvarig för skatteavdelningen i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av internationell individbeskattning, incitamentsprogram, strategiska frågor kopplat till mobil personal, ... Mer