Nyheter

Golf och ridning omfattas nu av skattefritt friskvårdsbidrag

Tax Alert

Skatteverket har nu publicerat en rättsfallskommentar med anledning av HFD:s dom och återkallar samtidigt det tidigare ställningstagandet Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp, dnr 131 751308-08/111.