Tjänster

Skatterådgivning i fastighetsbolag

På Deloitte har vi allsidig kunskap om fastighetsbeskattning och särskilt om sambandet mellan olika skattetekniska aspekter och det konkreta fastighetsbeståndet. Vi har stor erfarenhet från det privata näringslivet, myndigheter, domstolar, departement och organisationer.

Att förstå och kunna förutse olika aspekter inom skatteområdet är avgörande för att lyckas som framgångsrik fastighetsägare. En god kontroll på redovisning, skatt och moms skapar ett affärsmässigt handlingsutrymme och innebär att felaktiga skattekostnader kan undvikas.

På Deloitte har vi allsidig kunskap om fastighetsbeskattning och särskilt om sambandet mellan olika skattetekniska aspekter och det konkreta fastighetsbeståndet. Vi har stor erfarenhet från det privata näringslivet, myndigheter, domstolar, departement och organisationer.

Vi hjälper er inom områden som:

 • Omstrukturering av projekt
 • Due diligence
 • Försäljning av direkt och indirekt ägda fastigheter
 • Cash-flow-frågor som skattemässig hantering av investeringar
 • Fastighetstaxering
 • Fastighetsskatt
 • Stämpelskatt
 • Generationsskiften

Fastighetsmoms är ett komplext område. Reglerna kan vara svåra att tolka och måste tillvaratas på ett professionellt sätt för att undvika onödiga momskostnader. Nya särregler tillkommer ständigt vilket ökar risken för fel i momshanteringen. Särreglerna på fastighetsområdet berör i första hand fastighetsbolag, byggföretag och den offentliga sektorn. Men också hyresgäster och företag som delar lokaler eller upplåter lokalerna i andra hand påverkas. Att så många berörs beror på att fastighetsmomsen innehåller regler för frivillig skattskyldighet, jämknings-, entreprenad- uttags- och omvänd byggmoms.

Vi kan hjälpa er med frågor som:

 • Momspliktigt och momsfritt inom fastighetsområdet
 • Frivilligt skattskyldig vid uthyrning
 • Moms att dra av och när du kan dra av den
 • Jämkningsskyldighet vid försäljning av fastighet
 • Särskilda byggmomsregler
 • Uttagsmoms vid egen fastighetsförvaltning

Våra momsexperter är specialiserade på frågor om frivillig skattskyldighet, jämkningsmoms, byggmoms och fastighetstransaktioner. Vi bistår med löpande rådgivning och ger råd i frågor kring strukturer, transaktioner och avtalsskrivning. Vi hjälper dig även att uppfylla de administrativa åtaganden som ingår i verksamheten som ansökan om frivillig skattskyldighet, momsregistrering, och upprättande av jämkningshandlingar. Vår rådgivning är framåtriktad och syftar till att optimera momshanteringen samt undvika felaktigheter.

Kontakta oss

Tomas Gunnå

Tomas Gunnå

Senior Manager | Corporate Tax | Real Estate

    ... Mer