Nyheter

Promemoria om nya skatteregler för bolagssektorn

Tax Alert

Finansdepartementet skickade den 20 juni 2017 en promemoria med förslag på ändrade skatteregler för bolagssektorn till en rad remissinstanser. Vår bedömning är att det föreslagna regelverket endast i begränsad utsträckning kommer medge avdrag för ränta på lån mellan företag i intressegemenskap.