Tjänster

Utstationeringsdirektivet (Posted Workers Directive)

Säkerställ korrekt hantering av utstationerad personal i enlighet med svenska och europeiska regelverk

Utstationeringsdirektivet syftar till att säkerställa konkurrensneutralitet mellan inhemska och utländska företag när tjänster tillhandahålls över landsgränser och garantera arbetstagares rättigheter vid denna typ av arbetsförhållanden. Arbetsgivare behöver se till att uppfylla arbetsrättsliga krav enligt direktivet och följa regler för registrering av utstationeringar.

Hur kan Deloitte hjälpa till?

Deloitte har medlemsfirmor i alla europiska länder och vår globala närvaro gör att vi kan assistera arbetsgivare inom de flesta frågor som berör utstationeringsdirektivet. Vi hanterar bland annat:

  • Processhantering för att identifiera utstationerad person inom bolaget.
  • Tracking och central koordinering avseende registrering av utstationerad personal inom Europa.
  • Hantering av lokal representant för bolaget och legal dokumentation (i de länder där det behövs).
  • Redogörelse för arbetsrättsliga konsekvenser av utstationeringen såväl för mottagande bolag som för den utländske arbetsgivaren.
  • Compliance med PWD och support vid eventuella audits.