Tjänster

System, rutiner och processer för momshantering

En totalsyn på momshanteringen: rutiner, processer och systemlösningar

I många företag är momshanteringen utspridd över stora delar av verksamheten. Redan när en faktura skapas eller bokförs fattas ett momsbeslut som påverkar momsrapporteringen. Många momsbeslut tas också i affärssystemet utan någon manuell inverkan eller granskning. När momsrapporteringen upprättas är de flesta momsbeslut redan fattade och kan i många fall vara svåra att granska.

Vi hjälper er att hantera de utmaningar som är kopplade till momshanteringen och att samtidigt dra nytta av ökade teknologiska möjligheter. Utifrån vår mångåriga internationella erfarenhet ser vi till att momshanteringen har effektiva processer och rutiner som säkerställer en korrekt momsredovisning och att tillgängligt teknologistöd nyttjas på bästa sätt.

Exempel på våra tjänster är:

QuickScan

Vid en QuickScan säkerställer våra experter att de uppsättningar och den data som kan påverka momsbesluten i ditt företags affärssystem är korrekta. Vi stämmer bland annat av att systemet kan generera moms- och intrastatrelaterade rapporter (inklusive periodiska sammanställningar) samt att fakturorna möter de legala krav som finns i respektive land.

Dataanalys

Dataanalys baseras på data hämtad från ditt företags affärssystem. Efter granskning och formatering analyserar vi data och genomför specifika tester baserade på er verksamhet. Dataanalys ger ditt företag kvantifierade slutsatser, beräknade värden på risker och möjligheter samt förslag på åtgärder som möjliggör bättre kassaflöde, minskade skatterisker och ökade besparingar.

Nulägesanalys

Vi kartlägger ditt företags momshantering genom att baserat på intervjuer:

  •  kartlägga vilka personer som fattar beslut som påverkar momsredovisningen
  •  utvärdera befintliga processer och deras tillförlitlighet
  •  utreda befintlig kompetens och definiera utbildningsbehov
  •  identifiera intressenter kring momshanteringen
  •  kartlägga betydande transaktionsflöden

VAT Review Smart

VAT Review Smart är en innovativ och användarvänlig webbaserad lösning som diagnostiserar ditt företags momsrutiner. Med ett tydligt grafiskt angreppssätt presenteras möjligheter och risker i ert företags nuvarande momshantering när det gäller rutiner, processer och teknologi.

Kontakter

Henrik Karlsson

Henrik Karlsson

Partner | VAT

Henrik is head of Indirect Tax at Deloitte Sweden with fifteen years of experience of VAT and other indirect taxes. He has extensive experience of tax matters related to, inter-alia, cross-border tran... Mer

Tomas Sydner

Tomas Sydner

Partner | Indirect Tax

Tomas is a Partner and a member of the Indirect Tax Services team in Stockholm working with large and mid-cap companies, both Swedish and International. He has substantial experience of cross-border t... Mer