Tjänster

Uthyrning av momskonsult

Resurs- och kompetensstöd inom moms

Deloittes momskonsulter finns tillgängliga för att täcka upp under såväl kortare perioder av hög arbetsbelastning som längre perioder med behov av extra resurser eller interimslösning. Vi bistår med löpande momshantering innefattande efterlevnad och hantering av momsfrågor som uppkommer i företags och myndigheters verksamhet.

Deloitte har mångårig erfarenhet av att hyra ut resurs- och kompetensstöd inom moms. Våra momskonsulter har bred erfarenhet av olika branscher och positioner inom företag. Som en del av Deloittes globala nätverk har de dessutom tillgång till omfattande expertis inom en mängd andra tjänsteområden och jurisdiktioner.

Välkommen att kontakta oss för att samtala om hur vi kan hjälpa ditt företag med resurs- eller kompetensstöd vid:

  • Större projekt
  • Tillfällig hög arbetsbelastning, sjukskrivning, föräldraledighet eller annan oväntad förändring som påverkar personalstyrkan 
  • Kvalitetssäkring av projekt eller hela verksamheten från ett momsperspektiv
  • Skapandet av ny momsposition
  • Implementering eller uppdatering av affärssystem

Kontakta oss

Henrik Karlsson

Henrik Karlsson

Partner | VAT

Henrik is head of Indirect Tax at Deloitte Sweden with fifteen years of experience of VAT and other indirect taxes. He has extensive experience of tax matters related to, inter-alia, cross-border tran... Mer

Jens Gullfeldt

Jens Gullfeldt

Partner | Tax Technology Consulting

Jens Gullfeldt is leading the Swedish Tax Technology Consulting (TTC) service line in Sweden. The TTC service line is focused on advising clients in three main areas: tax technology, tax department st... Mer