Tjänster

Ägarledda bolag, planering kring 3:12

Private Client Services

Som delägare i ett fåmansföretag vill du driva den verksamhet du brinner för och tror på. En annan drivkraft är att tillgodogöra sig den vinst företaget genererar. För aktiva ägare i fåmansföretag ger de så kallade 3:12-reglerna möjlighet att ta utdelning och kapitalvinst till endast 20 procent skatt. Genom att göra skatteeffektiva ägaruttag får du som aktieägare i ett ägarlett bolag ut maximal nettobehållning på erhållen utdelning och kapitalvinst.

Vi har omfattande erfarenhet och kunskap av skatterådgivning i de flesta branscher och verksamheter. Vi erbjuder kvalificerad skatterådgivning genom det ägarledda företagets alla faser – från det ögonblick en affärsidé föds och företaget startas, när företaget växer genom till exempel förvärv, fram till ett generationsskifte, en försäljning eller en börsintroduktion.

Internationell skatterådgivning

I dagens globaliserade värld blir det allt vanligare att bo och arbeta utomlands under en del av sin karriär eller att pensionera sig utomlands. Många äger också en bostad eller har andra tillgångar utomlands. Att bedriva sin affärsverksamhet i en internationell miljö innebär ofta komplicerade skattefrågor men det kan även innebära goda planeringsmöjligheter för att minimera kostnader, exempelvis i samband med en utlandsflytt. Genom vårt globala nätverk kan vi hantera alla frågor oavsett vilket land de uppkommer i.

Hjälp med aktieägaravtal och andra legala frågor

Vi hjälper er med planering inför ett generationsskifte eller andra förändringar i ägarstrukturen. Genom att på förhand planera inför en förändrad ägarstruktur och fastställa villkor, krav och förväntningar i ett väl konstruerat aktieägaravtal, skapar ni trygghet för alla delägare. Vi assisterar med förhandling och upprättande av aktieägaravtal eller med tolkning och konfliktutredning om det råder oklarheter avseende ett befintligt aktieägaravtal.

Vi erbjuder skräddarsydd affärsjuridisk rådgivning. Vårt breda utbud av affärsjuridiska tjänster omfattar bland annat bolagsrätt, avtalsrätt och arbetsrätt. Vi erbjuder kvalitetssäkring av era anställningsavtal, aktieöverlåtelseavtal, låneavtal och andra bolagshandlingar vilket skapar trygghet och ett betydande värde för dig som fåmansföretagare. 

Kontakt Stockholm

Lina Thörn

Lina Thörn

Partner

Lina är utbildad skattejurist och är ansvarig för Deloittes Private Client Services avdelning inom Tax & Legal. Lina har flera års erfarenhet inom skatteområdet och fokuserar framförallt på skatterådg... Mer

Kontakt Malmö, Göteborg

Mato Saric

Mato Saric

Director | Business Tax

    ... Mer

Alexander Strandberg

Alexander Strandberg

Partner | Global Employer Services

Alexander Strandberg är partner och skattejurist med drygt 15 års erfarenhet av internationell personbeskattning, socialförsäkring, incitamentsprogram och frågor kring arbetsgivarrapportering. Alexand... Mer