Tjänster

Ägarledda bolag, planering kring 3:12

Private Client Services

Som delägare i ett fåmansföretag vill du driva den verksamhet du brinner för och tror på. En annan drivkraft är att tillgodogöra sig den vinst företaget genererar. För aktiva ägare i fåmansföretag ger de så kallade 3:12-reglerna möjlighet att ta utdelning och kapitalvinst till endast 20 procent skatt. Genom att göra skatteeffektiva ägaruttag får du som aktieägare i ett ägarlett bolag ut maximal nettobehållning på erhållen utdelning och kapitalvinst.

Vi har omfattande erfarenhet och kunskap av skatterådgivning i de flesta branscher och verksamheter. Vi erbjuder kvalificerad skatterådgivning genom det ägarledda företagets alla faser – från det ögonblick en affärsidé föds och företaget startas, när företaget växer genom till exempel förvärv, fram till ett generationsskifte, en försäljning eller en börsintroduktion.

Internationell skatterådgivning

I dagens globaliserade värld blir det allt vanligare att bo och arbeta utomlands under en del av sin karriär eller att pensionera sig utomlands. Många äger också en bostad eller har andra tillgångar utomlands. Att bedriva sin affärsverksamhet i en internationell miljö innebär ofta komplicerade skattefrågor men det kan även innebära goda planeringsmöjligheter för att minimera kostnader, exempelvis i samband med en utlandsflytt. Genom vårt globala nätverk kan vi hantera alla frågor oavsett vilket land de uppkommer i.

Hjälp med aktieägaravtal och andra legala frågor

Vi hjälper er med planering inför ett generationsskifte eller andra förändringar i ägarstrukturen. Genom att på förhand planera inför en förändrad ägarstruktur och fastställa villkor, krav och förväntningar i ett väl konstruerat aktieägaravtal, skapar ni trygghet för alla delägare. Vi assisterar med förhandling och upprättande av aktieägaravtal eller med tolkning och konfliktutredning om det råder oklarheter avseende ett befintligt aktieägaravtal.

Vi erbjuder skräddarsydd affärsjuridisk rådgivning. Vårt breda utbud av affärsjuridiska tjänster omfattar bland annat bolagsrätt, avtalsrätt och arbetsrätt. Vi erbjuder kvalitetssäkring av era anställningsavtal, aktieöverlåtelseavtal, låneavtal och andra bolagshandlingar vilket skapar trygghet och ett betydande värde för dig som fåmansföretagare. 

Kontakt Stockholm

Johan Sander

Johan Sander

Partner | Private Client Services

Johan Sander är skattejurist och partner med över 23 års erfarenhet inom internationell skatterådgivning. Johan är specialiserad inom internationell individbeskattning, socialförsäkringsfrågor, 3:12, ... Mer

Lara Zuder

Lara Zuder

Manager | Private Client Services

       ... Mer

Magdalena Huber

Magdalena Huber

Director | Private Client Services

Magdalena är skattejurist med cirka 10 års erfarenhet inom skatterådgivning, främst från advokatbyrå. Magdalena är specialiserad på internationell beskattning, beskattning av ägarledda bolag och dess ... Mer

Kontakt Malmö, Göteborg