Kontakt

Lina Thörn

Private Client Services

Partner

Lina Thörn

Besöksadress: Rehnsgatan 11

Stockholm

Sverige

Visa på karta

Lina är utbildad skattejurist och är ansvarig för Deloittes Private Client Services avdelning inom Tax & Legal. Lina har flera års erfarenhet inom skatteområdet och fokuserar framförallt på skatterådgivning för entreprenörer, fåmansföretag, family offices och high net individuals. Lina arbetar både med individ-/ägarbeskattning som bolagsskatterättsliga frågeställningar – såväl ur ett nationellt samt internationellt skatteperspektiv. Vanligt förekommande frågor är frågor kring ägarstruktur, omstruktureringar, beskattning vid exit/inköp/utköp, frågor kring intag av nytt kapital och investeringar, utländska strukturer, pensioner, stiftelser, utlandsflytt, m.m.

Lina Thörn