Nyheter

Budgetpropositionen 2018 - Förslag till ändringar inom skatteområdet 

Den 20 september 2017 offentliggjorde regeringen budgetpropositionen för 2018. Här följer en sammanfattning av några av de förändringar som aviseras inom skatteområdet.