Artikel

Fem faktorer som skapar kontinuitet i ekonomifunktionen

Semestertider, personalförändringar och stora förändringar inom företaget – alla situationer påverkar ekonomifunktionen. Erik Edeen, ekonomikonsult på Deloitte, ger sina råd för hur du ökar kvalitet och kontinuitet i arbetet.