Artikel

EBA Stresstest resultat Q2 2016

Europeiska banktillsynsmyndigheten, EBA, har publicerat stresstestsresultat som visar på att de svenska storbankernas motståndskraft mot kraftiga störningar i omvärlden är god.