Kontakt

Harald Jagner

Partner | Audit & Assurance | Ansvarig Real Estate

Harald Jagner

Kyrkogatan 48 (våning 4)

Göteborg

411 08 Göteborg

Sverige

Visa på karta

Harald är auktoriserad revisor och Partner på Deloitte. Harald har nästan 20 års erfarenhet av att granska offentligt ägda bolag och verksamheter. Han är ofta anlitad som föredragshållare bland annat avseende specifika frågeställningar inom redovisning och revision i offentlig sektor och har specialistkompetens inom intern kontroll och upphandlingar.

Harald Jagner