Analys

2021 Global Human Capital Trends

Det sociala företaget i en föränderlig värld: Att skifta fokus från överlevnad till utveckling

Årets rapport undersöker hur organisationer och ledare kan ta lärdom av det senaste årets händelseutveckling för att i grunden se över hur de arbetar – inte bara för att överleva, utan också utvecklas!