Artikel

Virtual event: SAP S4/HANA

I Deloittes återkommande undersökning ger millenniegenerationen och generation Z sin syn på näringsliv, samhälle och arbetsliv.