Artikel

Gen Z and Millennial Survey 2022

Strävar efter balans, förespråkar förändring

Generation Z och Millennials känner djup oro över världens tillstånd och sin egen framtid. De omprövar sina prioriteringar i skuggan av pågående kriser och kämpar med att balansera utmaningarna de upplever i sin vardag med sin önskan om att driva samhällsförändringar.