Analys

2019 Global Human Capital Trends

Leading the social enterprise: Reinvent with a human focus

Årets "Global Human Capital Trends" belyser den ökande vikten av företagets sociala kapital. Det sociala kapitalet kan forma organisationens syfte, utveckla relationer med intressenter och i det yttersta påverka organisationens framgång eller fall.