Artikel

Millennials och Generation Z: Med ansvarstagande och åtgärder i fokus

Deloitte 2021 Millennial and Gen Z survey

Millennials och Generation Z har vuxit upp med onlineplattformar och sociala medier som gett dem förmågan och makten att dela sina åsikter, påverka andra och ifrågasätta myndigheter på nya sätt. Detta har format deras världssyn, värderingar och beteenden.