Analys

2018 Global Human Capital Trends

Socialt kapital allt viktigare för företag

Årets "Global Human Capital Trends" belyser den ökande vikten av företagets sociala kapital. Det sociala kapitalet kan forma organisationens syfte, utveckla relationer med intressenter och i det yttersta påverka organisationens framgång eller fall.