Nyheter

Expertskatt även vid kortare vistelse i Sverige – dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Tax Alert

Hösta förvaltningsdomstolen har i dom den 28 mars 2017 klargjort att en person inte behöver vara obegränsat skattskyldig i Sverige för att beviljas skattelättnader enligt de så kallade expertskattereglerna.