Artikel

Lagkrav på hållbarhetsrapportering

Vad behöver ditt företag göra?

Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Vad behöver ditt företag göra? Se vår film och ladda ner en guide här.