Nyheter

Rapport från årlig tillsyn över banker – Cyber Security

Finansinspektionen (FI) har i en rapport från igår den 20 april redogjort för sin analys av bankernas hantering av cyberhot och informationssäkerhetsrisker.