Kontakt

Natalie Hirsh

Assistant Manager | Private Client Services

Natalie Hirsh

Kyrkogatan 48 (våning 4)

Göteborg

411 08 Göteborg

Sverige

Visa på karta

Natalie är utbildad skattejurist och arbetar inom Deloittes Private Client Services avdelning inom Tax & Legal. Natalie har flera års erfarenhet inom skatteområdet och fokuserar framförallt på skatterådgivning för entreprenörer, fåmansföretag, family offices och high net individuals. Natalie arbetar både med individ-/ägarbeskattning som bolagsskatterättsliga frågeställningar – såväl ur ett nationellt samt internationellt skatteperspektiv. Vanligt förekommande frågor är frågor kring ägarstruktur, omstruktureringar, beskattning vid exit/inköp/utköp, frågor kring intag av nytt kapital och investeringar, utländska strukturer, pensioner, stiftelser, utlandsflytt, m.m.

Natalie Hirsh