Kontakt

Natalie Hirsh

Manager | Business Tax

Natalie Hirsh

Kyrkogatan 48 (våning 4)

Göteborg

411 08 Göteborg

Sverige

Visa på karta

Natalie är utbildad skattejurist och arbetar inom Deloittes Private Client Services avdelning inom Tax & Legal. Natalie har flera års erfarenhet inom skatteområdet och fokuserar framförallt på skatterådgivning för entreprenörer, fåmansföretag, family offices och high net individuals. Natalie arbetar både med individ-/ägarbeskattning som bolagsskatterättsliga frågeställningar – såväl ur ett nationellt samt internationellt skatteperspektiv. Vanligt förekommande frågor är frågor kring ägarstruktur, omstruktureringar, beskattning vid exit/inköp/utköp, frågor kring intag av nytt kapital och investeringar, utländska strukturer, pensioner, stiftelser, utlandsflytt, m.m.

Natalie Hirsh