deloitte legal terms

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Zadnji vnos sprememb: 4 april 2018

Domeno Deloitte.com sestavljajo različne spletne strani  (globalna stran, spletne strani posameznih držav, regij ali posameznih storitvenih sektorjev). Vsaka posamezna spletna stran je navedena za besedo "Lokacija" v zgornjem desnem kotu spletne strani in je vidna z vsake dostopne točke v domeni deloitte.com.  

Ti pogoji uporabe se nanašajo na specifično globalno, državno, regionalno ali specializirano spletno stran znotraj domene deloitte.com preden kliknete na te Pogoje uporabe. Vsaka posamezna spletna stran se nanaša na te pogoje uporabe kot "ta spletna stran".

Z uporabo te spletne strani se strinjate s temi pogoji uporabe. Če se s temi pogoji uporabe ne strinjate, vas prosimo, da te spletne strani ne uporabljate in jo nemudoma zapustite. 

"Mreža Deloitte" se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), druge družbe članica DTTL  in njihove povezane družbe. Vsako posamezno spletno stran v okviru domene Deloitte.com (globalna stran, spletne strani posameznih držav, regij ali posameznih storitvenih sektorjev) omogoča posamezna družba članica mreže Deloitte. 

Deloitte revizija d.o.o in Deloitte svetovanje d.o.o. (pod skupnim imenom Deloitte Slovenija), ki sta članici Deloitte Central Europe Holdings Limited, ki je del mreže Deloitte, omogočata to spletno stran (v nadaljevanju ‘mi’, 'nas’ ali 'naš’). Čeprav se deli teh Pogojev uporabe lahko nanašajo na druge entitete članice mreže Deloitte, veljajo samo med vami in nami in ne med vami in katero od ostalih entitet.

Uporaba vsebine; Omejitve; Izjava o zasebnosti

Če v sami vsebini ni drugače navedeno in pod pogojem, da se strinjate z vsemi dolžnostmi, ki vam jih nalagajo ti Pogoji uporabe, imate pravico do pregledovanja, kopiranja, tiskanja in razdeljevanja (vendar ne spreminjanja) vsebin na tej spletni strani pod pogojem, da (a) jih boste uporabili za informativne, nekomercialne namene in da (b) vsaka kopija omenjenih vsebin vsebuje obvestilo o avtorskih pravicah oziroma druge potrebne podatke, ki se navezujejo na vir vsebine.

Uporaba oziroma kopiranje programske opreme, lastniških postopkov in tehnologij na tej spletni strani sta prepovedana.  

Pri dostopu do te strani in njeni uporabi boste delovali v skladu z veljavnimi zakoni.

Strinjate se, da smemo uporabiti vaše osebne podatke v skladu z Izjavo o zasebnosti in Obvestilu o piškotkih, ki ju najdete na navedenih povezavah. Potrjujete, da se z Izjavo o zasebnosti in Obvestilu o piškotkih, vključno z vsemi obveznostmi, ki so v zadevnih dokumentih navedene, strinjate.

Intelektualna lastnina; Neuporaba imen združenja Deloitte ali logotipov

Če ni drugače navedeno, vsebino te spletne strani omogoča Deloitte Slovenija oziroma katera koli druga entiteta v okviru mreže Deloitte. 

Ta spletna stran in vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami, blagovno znamko in z drugimi zakoni Združenih držav oz. drugih držav. Z našimi dajalci licenc si pridržujemo vse pravice, ki niso izrecno podeljene v teh Pogojih uporabe.

“Deloitte”, “Touche”, “Tohmatsu”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, “Deloitte & Touche”, Deloitte logotip in lokalne jezikovne različice navedenih blagovnih znamk ter nazivi posameznih izdelkov, ki se pojavljajo na tej spletni strani, so registrirane blagovne znamke subjektov mreže Deloitte. V kolikor ni v teh Pogojih uporabe izrecno navedeno drugače, imen name “Deloitte”, “Touche”, “Tohmatsu”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, “Deloitte & Touche”, Deloittovega logotipa oz. lokalnih jezikovnih različic teh blagovnih znamk ne boste uporabljali niti posamično niti v kombinaciji z drugimi izrazi oz. slikovnimi elementi.  Navedenih nazivov, znakov ali logotipov ne boste uporabljali v povezavi s sporočili za javnost, oglaševanjem ali drugim promocijskim ali marketinškim gradivom oz. mediji, niti v pisni niti ustni niti elektronski niti vizualni ali kakršnikoli drugi obliki, razen če vam tega izrecno ne dovoli Deloitte Touche Tohmatsu ali njegov pooblaščenec v obliki pisnega dovoljenja.

Navezave na blagovne znamke tretjih oseb na tej spletni strani služijo izključno v identifikacijske namene in ne pomenijo, da so zadevne tretje osebe to spletno stran oziroma njene vsebine odobrili. Ti Pogoji uporabe vam ne omogočajo nikakršne pravice do uporabe oznak in blagovnih znamk tretjih oseb.

Zavrnitev in omejitve odgovornosti

TA SPLETNA STRAN VSEBUJE IZKLJUČNO SPLOŠNE PODATKE, KI NE PREDSTAVLJAJO STROKOVNIH NASVETOV ALI STORITEV.  PRED KAKRŠNIM KOLI ODLOČANJEM ALI UKREPANJEM, KI BI LAHKO VPLIVALO NA VAŠE POSLOVANJE ALI FINANCE, SE POSVETUJTE Z USPOSOBLJENIM STROKOVNIM SVETOVALCEM.

MATERIALI IN PODATKI NA TEJ SPLETNI STRANI SO PODANI KOT TAKŠNI IN V POVEZAVI Z NJIMI NE DAJEMO NIKAKRŠNIH IZRECNIH ALI IMPLICITNIH ZAGOTOVIL.  PRAV TAKO NE JAMČIMO, DA MATERIALI IN PODATKI NA TEJ SPLETNI STRANI NE VSEBUJEJO NAPAK ALI DA SO SKLADNI S POSEBNIMI KRITERIJI IZVEDBE IN KAKOVOSTI. IZRECNO ZAVRAČAMO KAKRŠNA KOLI IMPLICIRANA JAMSTVA, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE JAMSTVA O TRŽNOSTI, LASTNIŠTVU, USTREZNOSTI ZA DOLOČENE NAMENE, NEKRŠITVAH, SKLADNOSTI, VARNOSTI IN TOČNOSTI.

TO SPLETNO STRAN UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. PRAV TAKO PREVZEMATE POLNO ODGOVORNOST ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO, KI BI UTEGNILA IZHAJATI IZ UPORABE TE SPLETNE STRANI. V POVEZAVI Z UPORABO TE SPLETNE STRANI NE PREVZEMAMO NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI IZ KAZNI IZVIRAJOČO ŠKODO OZIROMA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, NAJSI IZHAJA IZ POGODBE, PRAVNE UREDITVE, ODŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA (VKLJUČNO S KAKRŠNO KOLI OBLIKO MALOMARNOSTI) OZIROMA SE KAKO DRUGAČE NANAŠA NA UPORABO TE SPLETNE STRANI.

DOLOČENE POVEZAVE NA TEJ SPLETNI STRANI VSEBUJEJO VIRE V PRISTOJNOSTI TRETJIH OSEB, NAD KATERIMI NIMAMO NIKAKRŠNEGA NADZORA, VKLJUČNO S STRANMI NA DELOITTE.COM IN SPLETNIMI STRANMI DRUGIH ČLANIC MREŽE DELOITTE. PRAV TAKO NE PODAJAMO NIKAKRŠNIH NEPOSREDNIH ALI POSREDNIH ZAGOTOVIL V POVEZAVI S TAKŠNIMI SPLETNIMI STRANMI, VIRI, ORODJI OZ. POVEZAVE NA TAKŠNE SPLETNE STRANI, VIRE IN ORODJA NE POMENIJO NAŠE ODOBRITVE LE-TEH OZ. NJIHOVIH VSEBIN.

TA OMEJITEV ODGOVORNOSTI SE POLEG NAS NANAŠA TUDI NA VSE OSTALE ČLANICE MREŽE DELOITTE TER TAKO NA NAŠE KOT NJIHOVE ZAPOSLENE.  

ZGORNJE IZKLJUČITVE IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI VELJAJO V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, NAJSI IZHAJA IZ POGODBE, PRAVNE UREDITVE, ODŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA (VKLJUČNO S KAKRŠNO KOLI OBLIKO MALOMARNOSTI) ALI DRUGEGA DOKUMENTA.

Dodatni pogoji

V primeru da je kateri koli del teh pogojev uporabe neveljaven ali neizvršljiv v okviru posamezne zakonodaje, potem (a) se zaradi čim boljše učinkovitosti njegovega namena prilagodi glede na določila posamezne zakonodaje, medtem ko drugi pogoji ostajajo povsem veljavni in izvršljivi, (b) v sklopu vseh drugih zakonodaj pa ti pogoji uporabe ostajajo veljavni in izvršljivi v celoti.

Pridržujemo si pravico, da te Pogoje uporabe kadarkoli po lastni presoji spremenimo z objavo spremenjenih Pogojev uporabe na povezavi Pogoji uporabe (ki si jo trenutno ogledujete) ali kje drugje na tej spletni strani. V kolikor ni drugače navedeno, spremenjeni pogoji uporabe veljajo takoj po njihovi objavi. Vaša odgovornost je, da se s spremljanjem in prevejanjem te spletne strani seznanite s kakršnimikoli spremenjenimi pogoji uporabe. Z uporabo te spletne strani po spreminjanju Pogojev uporabe potrjujete, da se s spremenjenimi pogoji uporabe strinjate.