Poročilo o napredku za doseganje ciljev spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026

Vpogled

Poročilo o napredku za doseganje ciljev spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026  

Združenje nadzornikov Slovenije je v sodelovanju z Deloitte Slovenija opravilo analizo stanja spolne raznolikosti med člani nadzornih svetov in uprav v javnih delniških družbah in družbah v državni lasti.

Javnosti so predstavili pobudo za prostovoljno doseganje ciljev spolne raznolikosti do konca leta 2026:

  •  40 % za člane nadzornih svetov in skupaj 33 % za člane nadzornih svetov in uprav manj zastopanega spola v javnih delniških družbah in družbah v državni lasti.

S to pobudo želijo slediti državam, ki so dosegle napredek brez zakonske regulacije na tem področju in spremeniti trenutno stanje v Sloveniji, kjer že vrsto let ni napredka na tem področju.

ZNS bo v sodelovanju z Deloitte Slovenija redno spremljal stanje na tem področju po posameznih družbah in vsaj enkrat letno poročal o spremembah in sledenju ciljni spolni raznolikosti organov vodenja in nadzora po posameznih družbah.

POROČILO O NAPREDKU

V poročilu so predstavljene družbe, ki so napredovale, nazadovale ali ohranile enako stanje na tem področju, kljub spremembam v organih vodenja in nadzora. V poročilu je posebej izpostavljenih 16 izmed 56 družb v vzorcu, ki že danes izpolnjujejo cilje iz pobude in imajo 40 % žensk v organih nadzora in 33 % skupaj z upravo. Zanje je pomembno, da dosežena razmerja pri nadaljnjih spremembah v teh organih še naprej ohranijo.

Ali ste našli kaj uporabnega?