deloitte growth technology people

O nas

O združenju Deloitte

Več o družbi Deloitte

Deloitte je vodilni globalni ponudnik storitev revizije in dajanja zagotovil, davčnega, poslovnega in finančnega svetovanja, svetovanja na področju tveganj in sorodnih storitev. Deloitte opravlja storitve za štiri od petih najvišje uvrščenih gospodarskih družb na lestvici Fortune Global 500® in prek globalne mreže družb članic (skupaj imenovanih organizacija Deloitte) zagotavlja storitve v več kot 150 državah ter ozemljih. Več o tem, kako približno 312.000 Deloittovih strokovnjakov dosega rezultate, ki štejejo, najdete na povezavi www.deloitte.com.

2021 Global Impact Report

A year of connection, action and impact

Explore the report Download the PDF Watch the video

»Deloitte« je blagovna znamka, v okviru katere več deset tisoč predanih strokovnjakov in neodvisnih družb po vsem svetu sodeluje pri opravljanju storitev revizije, poslovnega svetovanja, finančnega svetovanja, obvladovanja tveganj in davčnih storitev za izbrane stranke. Te družbe so članice združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), pravne osebe, ustanovljene v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Vsak družba članica opravlja storitve na določenem geografskem območju, zanjo pa veljajo zakoni in strokovni predpisi države ali držav, kjer posluje. 

Vsaka družba članica DTTL je strukturirana v skladu z nacionalnimi zakoni, predpisi, ustaljenimi postopki in drugimi dejavniki in lahko strokovne storitve na svojih območjih nudi tudi prek odvisnih, povezanih oz. drugih podjetij. Vse članice DTTL ne nudijo vseh storitev, zato nekatere storitve morda niso na razpolago za potrditev strankam v skladu s pravili in predpisi javnega računovodstva.

Združenje DTT in družbe članice so ločene in samostojne pravne osebe, ki ne morejo sprejeti obveznosti v imenu drugih družb članic. Združenje DTT in vsaka družba članica združenja DTT odgovarja samo za lastna dejanja in opustitve dejanj, ne pa tudi za dejanja in opustitve dejanj drugih družb članic. Združenje DTT pomaga usklajevati dejavnosti družb članic, vendar ne opravlja storitev za stranke.

V Sloveniji storitve zagotavljata Deloitte revizija d.o.o in Deloitte svetovanje d.o.o. (pod skupnim imenom Deloitte Slovenija), ki sta članici Deloitte Central Europe Holdings Limited. Za več informacij o Deloitte Slovenija kliknite tukaj.

learn about Deloitte

Transparency, accountability and reporting

Our stakeholders’ trust is earned daily by every professional who represents Deloitte and supported by policies and reporting that promote transparency and accountability.

Learn more about Deloitte's policies and reporting.

Transparency, accountability and reporting

Corporate Responsibility & Sustainability

The Deloitte network is committed to driving societal change and promoting environmental sustainability.

Working in innovative ways with government, non-profit organizations, and civil society, we are designing and delivering solutions that contribute to a sustainable and prosperous future for all.

Learn more about Corporate Responsibility & Sustainability.

Back to top

Ethics and integrity

DTTL and its member firms commit to conduct business with high integrity, quality and levels of professional behavior. Our Shared Values and Global Principles of Business Conduct are the foundation of our culture, shaping who we are, what we believe and how we behave.

Learn more about the culture of ethics and integrity at Deloitte.

Back to top

Newsroom

Deloitte's leaders are available to provide analysis and opinion on the most relevant global business affairs. Deloitte also provides research that explores timely business issues and trends.

Explore the Deloitte Newsroom for the latest information.

Life at Deloitte

Every day, our employees work to make an impact that matters. Deloitte offers a dynamic culture of inclusion, collaboration, and high performance. As the undisputed leader in professional services, Deloitte professionals find unrivaled opportunities to succeed and realize their full potential. What impact will you make when you join Deloitte?

Learn more about Life at Deloitte.

Ali ste našli kaj uporabnega?