deloitte growth technology people

O nas

O združenju Deloitte

Več o družbi Deloitte

A story that matters

We believe that we’re only as good as the good we do.

All the facts and figures that talk to our size and diversity and years of history, as notable and important as they may be, are secondary to the truest measure of Deloitte: the impact we make in the world.

So, when people ask, “what’s different about Deloitte?” the answer resides in the many specific examples of where we have helped Deloitte member firm clients, our people, and sections of society to achieve remarkable goals, solve complex problems or make meaningful progress. Deeper still, it’s in the beliefs, behaviors and fundamental sense of purpose that underpin all that we do.

With over 150 years of hard work and commitment to making a real difference, our organization has grown in scale and diversity—more than 225,000 people in 150 countries, providing audit, tax, legal, financial advisory, enterprise risk, and consulting services—yet our shared culture remains the same.

For us, good isn’t good enough. We aim to be the best at all that we do—to help clients realize their ambitions; to make a positive difference in society; and to maximize the success of our people. This drive fuels the commitment and humanity that run deep through our every action.

That’s what makes us truly different at Deloitte. Not how big we are, where we are, nor what services we offer. What really defines us is our drive to make an impact that matters in the world.

»Deloitte« je blagovna znamka, v okviru katere več deset tisoč predanih strokovnjakov in neodvisnih družb po vsem svetu sodeluje pri opravljanju storitev revizije, poslovnega svetovanja, finančnega svetovanja, obvladovanja tveganj in davčnih storitev za izbrane stranke. Te družbe so članice združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), pravne osebe, ustanovljene v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Vsak družba članica opravlja storitve na določenem geografskem območju, zanjo pa veljajo zakoni in strokovni predpisi države ali držav, kjer posluje. 

Vsaka družba članica DTTL je strukturirana v skladu z nacionalnimi zakoni, predpisi, ustaljenimi postopki in drugimi dejavniki in lahko strokovne storitve na svojih območjih nudi tudi prek odvisnih, povezanih oz. drugih podjetij. Vse članice DTTL ne nudijo vseh storitev, zato nekatere storitve morda niso na razpolago za potrditev strankam v skladu s pravili in predpisi javnega računovodstva.

Združenje DTT in družbe članice so ločene in samostojne pravne osebe, ki ne morejo sprejeti obveznosti v imenu drugih družb članic. Združenje DTT in vsaka družba članica združenja DTT odgovarja samo za lastna dejanja in opustitve dejanj, ne pa tudi za dejanja in opustitve dejanj drugih družb članic. Združenje DTT pomaga usklajevati dejavnosti družb članic, vendar ne opravlja storitev za stranke.

V Sloveniji storitve zagotavljata Deloitte revizija d.o.o in Deloitte svetovanje d.o.o. (pod skupnim imenom Deloitte Slovenija), ki sta članici Deloitte Central Europe Holdings Limited. Za več informacij o Deloitte Slovenija kliknite tukaj.

learn about Deloitte
Ali ste našli kaj uporabnega?